Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

ВІДДІЛЕННЯ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ

Головна / ВІДДІЛЕННЯ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ

ВІДДЛЕННЯ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ– структурний підрозділ коледжу, на якому готують фахівців для гірничої  галузі промисловості. На відділенні працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, які мають практичний досвід. Підготовку спеціалістів здійснює циклова комісія фахових гірничо-маркшейдерських дисциплін.

Навчальні практики по спеціальності «Гірництво» проходять в лабораторіях та майстернях коледжу, а також на гірничих підприємствах м. Кам’янець-Подільського і дають студентам змогу оволодіти практичними навичками при роботі на сучасному гірничому та транспортному устаткуванні, каменеобробному та ювелірному обладнанні, геодезично-маркшейдерських приладах та інструментах. Виробничі практики студенти проходять на сучасних гірничих, каменеобробних, ювелірних підприємствах та фірмах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Студенти відділення беруть активну участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, захистах технологічних та виробничих практик, олімпіадах, вікторинах, презентаціях, тижні спеціальності.   Випускники мають право продовжити навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в університетах-партнерах:

  • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Національний гірничий університет «Дніпровська політехніка»
  • Житомирський державний технологічний університет
  • Національний університет водного господарства та природокористування місто Рівне
  • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

Документи про освіту, одержані в нашому коледжі, дають можливість продовжити освіту й у навчальних закладах Європи. У нас навчається талановита, обдарована, цілеспрямована молодь, і кожен студент відділення має можливість розвиватись як особистість, удосконалювати свої таланти. Студенти беруть активну участь у конкурсах самодіяльності, наукових та спортивних заходах, що проводяться на відділенні, у коледжі та за його межами, не залишаються байдужими до проблем суспільства і країни, беруть участь у всеукраїнських, місцевих  благодійних акціях та заходах коледжу.