Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

ВІДДІЛЕННЯ ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНЕ

Головна / ВІДДІЛЕННЯ ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНЕ

ВІДДЛЕННЯ ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНЕ – це структурний підрозділ коледжу, на якому готують фахівців для гірничої та економічної галузей промисловості. На відділенні працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, які мають практичний досвід. Підготовку спеціалістів здійснюють циклові комісії фахових економічно гірничо-маркшейдерських дисциплін.

Навчальні практики по спеціальності «Гірництво» проходять в лабораторіях та майстернях коледжу, а також на гірничих підприємствах м. Кам’янець-Подільського і дають студентам змогу оволодіти практичними навичками при роботі на сучасному гірничому та транспортному устаткуванні, каменеобробному та ювелірному обладнанні, геодезично-маркшейдерських приладах та інструментах. Виробничі практики студенти проходять на сучасних гірничих, каменеобробних, ювелірних підприємствах та фірмах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Студенти відділення беруть активну участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, захистах технологічних та виробничих практик, олімпіадах, вікторинах, презентаціях, тижні спеціальності.   Випускники мають право продовжити навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в університетах-партнерах:

 • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний гірничий університет «Дніпровська політехніка»;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Національний університет водного господарства та природокористування місто Рівне;
 • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

Потужний викладацький склад готує фахівців для різних секторів економіки України. Зі студентами відділення працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, які мають досвід наукової і практичної роботи.

Підготовку спеціалістів для різних секторів економіки України здійснюють колективи циклових комісій фахових землевпорядних та готельно-економічних дисциплін:

Навчальні та виробничі практики дають студентам змогу оволодіти сучасними приладами, практичними прийомами і навичками, зміцнити одержані знання, що сприяє якісній підготовці висококваліфікованих землевпорядників і геодезистів, фінансистів і банкірів, підприємців і маркетологів, готельєрів і рестораторів, здатних ефективно використовувати сучасне обладнання, нові інформаційні системи та технології.

Студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських наукових студентських конференціях, конкурсах, турнірах, олімпіадах з актуальних питань економіки та фінансів, підприємництва та торгівлі, маркетингу таі менеджменту, готельної та ресторанної справи, геодезії, картографії та кадастру.

Випускники мають право продовжити навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в університетах-партнерах:

  • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
  • Львівський державний аграрний університет;
  • Національний університет «Львівська політехніка»;
  • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
  • Тернопільський національний економічний університет;
  • Рівненський національний університет водного та народного господарства;
  • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
  • Хмельницький національний університет;
  • Буковинська державна фінансова академія;
  • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка;
  • Подільський державний аграрно-технічний університет.
    Документи про освіту, одержані в нашому коледжі, дають можливість продовжити освіту й у навчальних закладах Європи.

У нас навчається талановита, обдарована, цілеспрямована молодь, і кожен студент відділення має можливість розвиватись як особистість, удосконалювати свої таланти. Студенти беруть активну участь у конкурсах самодіяльності, наукових та спортивних заходах, що проводяться на відділенні, у коледжі та за його межами, не залишаються байдужими до проблем суспільства і країни, беруть участь у всеукраїнських, місцевих благодійних акціях та заходах коледжу.

Твоє майбутнє починається тут!

© 2023 Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Всі права захищено та охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права»