Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

ВІДДІЛЕННЯ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ

Головна / ВІДДІЛЕННЯ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ

ВІДДЛЕННЯ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ – це структурний підрозділ коледжу, на якому готують фахівців для гірництва, архітектури та будівництва. На відділенні працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, які мають практичний досвід. Підготовку спеціалістів здійснюють циклові комісії фахових гірничо-маркшейдерських та землевпорядних дисциплін.

Навчальні практики по спеціальності «Гірництво» проходять в лабораторіях та майстернях коледжу, а також на гірничих підприємствах м. Кам’янець-Подільського і дають студентам змогу оволодіти практичними навичками при роботі на сучасному гірничому та транспортному устаткуванні, каменеобробному та ювелірному обладнанні, геодезично-маркшейдерських приладах та інструментах. Виробничі практики студенти проходять на сучасних гірничих, каменеобробних, ювелірних підприємствах та фірмах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Студенти відділення беруть активну участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, захистах технологічних та виробничих практик, олімпіадах, вікторинах, презентаціях, тижні спеціальності.   Випускники мають право продовжити навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в університетах-партнерах:

 • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний гірничий університет «Дніпровська політехніка»;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Національний університет водного господарства та природокористування місто Рівне;
 • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

Потужний викладацький склад готує фахівців для різних секторів економіки України. Зі студентами відділення працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, які мають досвід наукової і практичної роботи.

Підготовку здобувачів освіти здійснює викладацький склад таких циклових комісій:

Навчальні та виробничі практики дають студентам змогу оволодіти сучасними приладами, практичними прийомами і навичками, зміцнити одержані знання, що сприяє якісній підготовці висококваліфікованих землевпорядників і геодезистів, здатних ефективно використовувати сучасне обладнання, нові інформаційні системи та технології.

Студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських наукових студентських конференціях, конкурсах, турнірах, олімпіадах з актуальних питань геодезії, картографії та кадастру.

Випускники мають право продовжити навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в університетах-партнерах:

  • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
  • Львівський державний аграрний університет;
  • Національний університет «Львівська політехніка»;
  • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
  • Тернопільський національний економічний університет;
  • Рівненський національний університет водного та народного господарства;
  • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
  • Хмельницький національний університет;
  • Буковинська державна фінансова академія;
  • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка;
  • Подільський державний аграрно-технічний університет.
    Документи про освіту, одержані в нашому коледжі, дають можливість продовжити освіту й у навчальних закладах Європи.

У нас навчається талановита, обдарована, цілеспрямована молодь, і кожен студент відділення має можливість розвиватись як особистість, удосконалювати свої таланти. Студенти беруть активну участь у конкурсах самодіяльності, наукових та спортивних заходах, що проводяться на відділенні, у коледжі та за його межами, не залишаються байдужими до проблем суспільства і країни, беруть участь у всеукраїнських, місцевих благодійних акціях та заходах коледжу.

Твоє майбутнє починається тут!