Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Гірничо-маркшейдерських дисциплін

Головна / Гірничо-маркшейдерських дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
ГІРНИЧО-МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Циклова комісія гірничо-маркшейдерських дисциплін здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальності 184 Гірництво за такими освітньо-професійними програмами:
• ВІДКРИТА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН
• МАРКШЕЙДЕРСЬКА СПРАВА
• ОБРОБКА ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
Науково-методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: “Формування професійних компетенцій студентів при вивченні фахових дисциплін; виховання професійних якостей майбутніх фахівців та розвиток їх творчого потенціалу”.

Склад циклової комісії:
Тупікова Наталія Юріївна
голова циклової комісії

Спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 16 років.
Освіта:
Криворізький гірничорудний інститут, 1985 р., «Маркшейдерська справа», гірничий інженер маркшейдер.
Дисципліни, які викладає:
Маркшейдерська справа; Маркшейдерське креслення; Теорія помилок вимірювань; Гірнича геометрія; Облік рухомості та вилучення запасів корисних копалин; Маркшейдерські роботи при рекультивації.

Контактна інформація: nna326196@ gmail.com

Олексійчук Світлана Борисівна
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 25 років.
Освіта:
– Криворізький технічний університет, 1996 р., «Відкриті гірничі роботи», гірничий інженер;
– Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2002 р., «Розробка родовищ корисних копалин», гірничий інженер.
Дисципліни, які викладає:
Мінералогія і петрографія; Кристалографія; Ювелірна справа.

Контактна інформація: oleksiychuk.svitlana@ukr.net

Костишин Надія Михайлівна

Спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 19 років.
Освіта:
Київський політехнічний інститут, 2002 р., «Розробка родовищ корисних копалин», гірничий інженер.
Дисципліни, які викладає:
Охорона праці; Кар’єрні машини та комплекси; Збагачення корисних копалин; Надрокористування при відкритих гірничих роботах; Технологія розробки нерудних корисних копалин.

Контактна інформація: kostyshin.nadia@ukr.net

Чередніченко Валерій Володимирович

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 49 років.
Освіта:
Комунарський гірничометалургійний інститут, 1971р., «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин», гірничий інженер.
Дисципліни, які викладає:
Гірнича механіка; Аєрологія кар’єрів; Буровибухові роботи.
Контактна інформація: valerijc10@gmail.com

Горішна Ольга Василівна
Спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 22 роки.
Освіта:
– Національна гірнича академія України, 2000 р., «Відкриті гірничі роботи», гірничий інженер;
– Національний університет водного господарства та природокористування, 2020р., кваліфікація: ступінь вищої освіти бакалавр, спеціальність «Науки про Землю», освітня програма «Геологія», професійна кваліфікація «Технік-геолог».
Дисципліни, які викладає:
Гірнича справа; Гірнича інженерна графіка; Кар’єрний транспорт.

Контактна інформація: olhorishna@gmail.com

Недошитко Михайло Іванович

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж 45 років.

Освіта:
– Криворізький гірничо-рудний інститут, 1974р., «Маркшейдерська справа», гірничий інженер маркшейдер;
– Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1994р., «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва», економіст з організації сільськогосподарського виробництва.

Дисципліни, які викладає: Організація маркшейдерських робіт; Маркшейдерська практика.

Ліньков Євген Федорович
Спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 29 років.
Освіта:
Дніпропетровський гірничий інститут, 1976 р., «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин», гірничий інженер-геолог.
Дисципліни, які викладає:
Геологія; Інженерна геологія, гідрогеологія та осушення родовищ; Технологія обробки каменю.

Контактна інформація: evgen.linkov54@gmail.com

Хімяк Олена Миколаївна
Спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 19 років.
Освіта:
– Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2002 р, «Розробка родовищ корисних копалин», гірничий інженер;
– Житомирський державний технологічний університет, 2009 р., «Розробка родовищ корисних копалин», магістр з гірництва, гірничий інженер.
Дисципліни, які викладає:
Метрологія та стандартизація; Гемологія; Обладнання для обробки каменю; Технологія розробки родовищ стінового каменю; Комплексне використання відходів каменю; Технологія обробки каменю.

Контактна інформація: olenakhimiak77@gmail.com

Яворський Сергій Євгенович
Лаборант, стаж роботи 26 років.
Освіта:
Кам’янець-Подільський індустріальний технікум, 2003 р., «Обробка природного каменю», технік-технолог.
Контактна інформація: javasergey@gmail.com