Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Головна / КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

З розвитком людства постійно збільшується об’єм інформації, а отже і збільшується потреба в опрацюванні, збереженні та передачі даних. Значне полегшення в обробці інформації прийшло до людства від впровадження майже у всі галузі життя комп’ютерів, створенні комп’ютерних мереж. Але із зростанням парку комп’ютерної техніки, зростає необхідність у кваліфікованих фахівцях, що  будуть створювати, обслуговувати, налагоджувати цю техніку, писати комп’ютерні програми, будувати та обслуговувати комп’ютерні мережі. Інформація стала важливим виробничим і комерційним ресурсом (електронна комерція, комп’ютерна імітація та моделювання процесів і подій, Інтернет-технології). Отже, сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та швидко зростаючих секторів економіки.

Студенти цієї спеціальності вивчають:

 • структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійного обладнання;
 • комп’ютерну схемотехніку та електроніку;
 • побудову комп’ютерних мереж;
 • сучасні засоби передачі та обробки інформації;
 • методи налагодження та обслуговування комп’ютерних систем;
 • програмування;
 • основи системного програмування та програмного забезпечення;
 • технічні та економічні аспекти комп’ютеризації;
 • сучасну стратегію менеджменту та маркетингу.

Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Програмування;
 • Алгоритми та методи обчислень;
 • Комп’ютерна електроніка;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Системне програмування;
 • Операційні системи;
 • Охорона праці;
 • Периферійні пристрої;
 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Надійність, діагностика та експлуатація;
 • Електрорадіовимірювання;
 • Програмування для Інтернет;
 • Архітектура комп’ютерів;
 • Економіка та планування виробництва

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими класифікаційними угрупуваннями:

 • Начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості.
 • Керівники підрозділів комп’ютерних послуг.
 • Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій.
 • Оператори електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки.
 • Монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації) і може займати первинні посади.
 • Майстер з ремонту приладів та апаратури.
 • Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.
 • Технік обчислювального (інформаційного) центру.
 • Оператор електронно-обчислювальних машин.
 • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики).
 • Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка).
 • Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

Фахівець даної кваліфікації підготовлений до роботи в галузях:

 • технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;
 • проектування, побудови та обслуговування комп’ютерних мереж;
 • виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • діяльності у сфері інформатизації;
 • консультацій з питань інформатизації, консультаційних послуг щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним програмного забезпечення.

Цикл практичного навчання студентів спеціальності передбачає навчальну, технологічну та передипломну практику. Студенти мають можливість проходити виробничу(технологічну) та переддипломну практичну підготовку на ІТ-фірмах міста Кам’янця-Подільського, таких як «Київстар», «Ланет», «Крейзі-Нетворк», «Регіон-ІТ», «Web-Systems Solutions» «Дека»

Випускники мають можливість продовжити навчання за фахом в університетах Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці тощо.

Випускники даної спеціальності в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності:

 • спеціалістом з комп’ютерних систем;
 • спеціалістом з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • системним адміністратором;
 • системним програмістом;
 • тестувальником;
 • майстером з ремонту приладів та апаратури;
 • дослідником, тощо.