Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 2022

Головна / ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 2022

Освітньо-професійні програми та пояснювальні записки до навчальних планів

Освітня програма профільної середньої освіти
з підготовки фахівців
освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОПП “Маркетингова діяльність”

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
ОПП “Фінанси і кредит”

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа
ОПП “Готельне обслуговування”

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
ОПП “Землевпорядкування”

Спеціальність 184 Гірництво
ОПП “Відкрита розробка корисних копалин”

Спеціальність 184 Гірництво
ОПП “Маркшейдерська справа”

Спеціальність 184 Гірництво
ОПП “Обробка природного каменю”

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
ОПП “Розробка програмного забезпечення”

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
ОПП “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОПП “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОПП “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”