Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Практика

Головна / Практика

ПРАКТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ГОТЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ”

Підготовка спеціаліста зазначеного профілю передбачає поєднання теорії з практикою, що дає можливість творчо використовувати знання різних дисциплін та оволодіти професійними знаннями зтехнології та організації готельного господарства, інформаційних технологій в готельно-ресторанній справі,вдосконалити іноземні мови.

Спеціальнісь “Готельне обслуговування” передбачає проходження  таких видів практик:

І. Навчальна практика:Вступ до фаху,На робітничу професію – покоївка – II курс.

ІІ. Технологічна практика– Ш курс.

III. Переддипломна практика –IV курс.

Студенти мають можливість проходити практику у готелях і готельних комплексах міста і області,  таких як:  “KLEOPATRA”, “Гетьман”, “7 днів”, “GALA-hotel”, “Дністровська Рів’єра” та ін.

В період навчальної практики студенти закріплюють та поглиблюють знання, одержанні в процесі теоретичного навчання. Також здобувають та отримують посвідчення (свідоцтво) на робітничу професію Покоївка.

Студенти повинні ознайомитись з матеріально-технічною базою готелю, структурою управління готелем, правилами користування і внутрішнім розпорядком в готелі.

Під час проходження технологічної практикистуденти вивчають сучасні методи і форми організації виробничої діяльності підприємства, технологію роботи служби прийому і обслуговування, інформаційну систему управління, планування та організацію транспортного обслуговування туристів.  Також оволодівають практичними навичками професій: портьє, адміністратор, менеджер служби прийому та розміщення.

Переддипломну практику студенти, як правило, проходять на місцях майбутнього працевлаштування. Мета практики полягає в оволодінні студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління в сфері готельного господарства, вивчення організації роботи в службі прийому та обслуговування, набуття професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають під час надання готельних послуг.

Наше завдання –  дати можливість цілеспрямованій, енергійній молоді реалізувати свої знання, навички та здібності, які відповідають їхнім амбіціям.


ПРАКТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ВІДКРИТА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН”

Захист звітів з технологічної практики студентами відділення «Геотехнологій» спеціальність «Відкрита розробка корисних копалин»

24 листопада відбувся захист звітів за результатами проходження технологічної практиками студентами групи ВР-121 в період з 1 вересня по 2 листопада 2015 року.
Частина студентів під час практики працювали на робочих місцях.
Базами практик були гірничо-видобувні підприємства Хмельницької, Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Закарпатської областей.
Всі студенти підготували звіти відповідного зразка ат презентації з фото та відеоматеріалами.
На захисті були присутні викладачі спеціальних гірничо-технологічних дисциплін та студенти групи ВР-151 та ВР-131.

ПРАТ Товкачівський ГЗК (формат ppt)


ПРАКТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ОБРОБКА ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ”

ПАТ Головинський граніт (формат pptx)