Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Методична робота

Головна / Методична робота

Методична робота – це система організації діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямованої на удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Методична робота коледжу спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів до пошукової діяльності, роботи в нових умовах.

Метою методичної роботи є створення умов, що забезпечують різносторонній та творчий розвиток особистості викладача, підвищення його кваліфікації, професіоналізму, готовності до інновацій та забезпечення педагогічних умов для організації навчального процесу.

Основні напрямки методичної роботи:

 • надання методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • спрямування роботи засідань міських методичних об’єднань педагогічних працівників;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
 • створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка й упровадження в практику роботи предметних (циклових) комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
 • робота з молодими викладачами;
 • допомога в підготовці викладачів до атестації.

 

Основні форми методичної роботи в коледжі:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заняття;
 • засідання «Школи молодого викладача»;
 • засідання творчої групи;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

Ключові питання роботи методичної ради:

 • Основні напрямки методичної роботи;
 • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів;
 • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів;
 • Результати виставки-огляду навчально-методичних матеріалів викладачів;
 • Роль і місце самостійної роботи студентів у системі організації навчального процесу;
 • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань;
 • Результати проведення тижнів (декад) циклових комісій;
 • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

Головні зусилля зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

Базовий коледж

Кам’янець–Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій координує роботу 8 закладів фахової передвищої освіти міста Кам’янець-Подільський.

Базовий коледж спрямовує свою діяльність на об’єднання педагогічних колективів з метою удосконалення навчально-виховного процесу, вивчення та поширення педагогічного досвіду роботи педагогічних працівників міста та області. Організовує та проводить виставки технічної творчості, огляди кабінетів і лабораторій, конкурси, олімпіади, конференції, педагогічні читання, методичні семінари, вебінари, майстер-класи, огляди-конкурси передового досвіду та інші навчально-методичні заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Створено 12 міських методичних об’єднань викладачів: