Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Методична робота

Головна / Методична робота

Методична робота – це система організації діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямованої на удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Методична робота коледжу спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів до пошукової діяльності, роботи в нових умовах.

Метою методичної роботи є створення умов, що забезпечують різносторонній та творчий розвиток особистості викладача, підвищення його кваліфікації, професіоналізму, готовності до інновацій та забезпечення педагогічних умов для організації навчального процесу.

Основні напрямками методичної роботи:

 • надання методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • спрямування роботи засідань міських методичних об’єднань педагогічних працівників;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
 • створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка й упровадження в практику роботи предметних (циклових) комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
 • робота з молодими викладачами;
 • допомога в підготовці викладачів до атестації.

 

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових комісій;
 • науково-методичні конференції;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні (декади) предметних (циклових) комісій;
 • відкриті заняття;
 • засідання школи «Підвищення педагогічної майстерності»;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

Ключові питання роботи методичної ради:

 • Основні напрямки методичної роботи.
 • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
 • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Результати виставки-огляду навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Роль і місце самостійної роботи студентів у системі організації навчального процесу.
 • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
 • Результати проведення тижнів (декад) циклових комісій.
 • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Головні зусилля зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

Базовий коледж

Кам’янець – Подільський  індустріальний  коледж є базовим навчальним закладом для ВНЗ-I-II р.а. Південного регіону Хмельницької області і координує роботу 10 закладів з підготовки молодших спеціалістів.

Міський базовий коледж є методичним  центром для вищих  навчальних закладів міста і організовує свою роботу відповідно до законодавства України.

Базовий коледж спрямовує свою діяльність на об’єднання зусиль педагогічних колективів з метою удосконалення навчально-виховного процесу, визначення та розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів навчальних закладів регіону та досвіду роботи навчальних  закладів інших регіонів України.

При міському базовому індустріальному коледжі створено 11 міських методичних об’єднань викладачів:

 • української мови та літератури;
 • математики;
 • суспільних дисциплін;
 • фізики;
 • хімії;
 • основ інформатики;
 • іноземних мов;
 • керівників фізичного виховання;
 • завідуючих бібліотеками;
 • заступників директорів з навчальної роботи;
 • Для узагальнення і пропаганди педагогічного досвіду, координації діяльності методичних об’єднань залучення поточної організації і методичної діяльності при міському базовому індустріальному коледжі створено методичний кабінет із штатною одиницею методиста та редакційно-видавничим відділом.

Базовий методист налагоджує та розвиває творчі зв’язки із педагогами та педагогічними колективами  ВНЗ міста,  організовує і проводить виставки технічної творчості, огляди кабінетів і лабораторій, конкурси, олімпіади, конкуренції, педагогічні змагання , семінари,огляди-конкурси передового досвіду та інші  навчально-методичні заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації працівників ВНЗ.

Відповідно до плану роботи,  кожного року проводиться засідання МО з усіх визначених напрямків в навчальних закладах міста.

Метод рекомендації

Методична розробка занять та вимоги до неї

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення відкритого заняття

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни