Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Накази

Головна / Накази

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Кам’янець-Подільський індустріальний коледж

НАКАЗ

21 січня 2015 р.                  м. Кам’янець-Подільський                       8/1

 

 

Про заборону куріння тютюнових виробів, споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

 

На виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2015 року, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №136 від 08.02.2012 „Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах”, враховуючи Закон України № 1824-IVвід 21 січня 2010 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження, споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», статті 178 і 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюнової та алкогольної залежності серед студентської молоді, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, вільному від алкоголю та тютюнового диму,

Наказую:

  1. Категорично заборонити студентам, викладачам, співробітникам куріння тютюнових виробів, споживання пива , алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території коледжу та гуртожитків.
  2. Керівнику фізичного виховання і здоров’я Покотильському С.Ю., практичному психологу, викладачам фізичного виховання, біології, екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед студентської молоді та педагогічних працівників; розробити конкретні заходи з профілактики куріння тютюнових виробів, споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Термін виконання – до 01 березня 2015 року.

  1. Керівнику циклової комісії фізичного виховання і здоров’я розробити положення про матеріальне і моральне стимулювання викладачів, які не мають шкідливих звичок, займаються просвітницькою діяльністю щодо формування здорового способу життя.

Термін виконання – до 01 квітня 2015 року.

  1. Редактору газети «Індустрія»  започаткувати постійно діючу рубрику з досвіду роботи педагогічного колективу щодо формування навичок здорового способу життя серед студентської молоді.

Термін виконання – постійно.

  1. Адміністрації коледжу , завідувачам відділень та вихователям гуртожитків організувати дієвий контроль за виконанням наказу про заборону куріння тютюнових виробів, споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Термін виконання – постійно.

  1. Завідувачам відділень провести аналіз планів роботи відділень та кураторів груп та конкретизувати їх щодо впровадження здорового способу життя.

Термін виконання – до 01 квітня 2015 року.

  1. Кураторам груп, вихователям гуртожитків провести збори зі студентами, ознайомити їх під підпис з вимогами законодавства щодо заборони куріння, та забезпечити неухильне виконання даного наказу.
  2. Заступнику директора з загальних питань Мацерушко В.П. у приміщеннях і           на території коледжу і гуртожитків розмістити наочну інформацію, яка

складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого

змісту  «Куріння заборонено».

Термін виконання – до 01 квітня 2015 року.

  1. Заступнику директора з виховної роботи Білецькій Т.Л. посилити контроль за якістю чергування викладачів в гуртожитках.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Білецьку Т.Л.

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ                                                                                М.І. НЕДОШИТКО

 Проект наказу готувала____________________          Т.Л.Білецька

Юрисконсульт____________________________         М.М Пантилей