Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Положення

Головна / Положення

Завантажити положення

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу ОПП 2023


Завантажити положення

Положення про дипломне проєктування 2023


Завантажити положення

Положення про атестацію педагогічних працівників 2023


Завантажити положення

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів фахової передвищої освіти 2023


Завантажити положення

Положення про організацію освітнього процесу 2023


Завантажити положення

Положення про порядок навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком 2023


Завантажити положення

Положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів здобувачами освіти 2023


Завантажити положення

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти 2023


Завантажити положення

Положення про організацію дистанційного навчання


Завантажити положення

Положення про екзаменаційну комісію


Завантажити положення

Положення про забезпечення академічної доброчесності


Завантажити положення

Положення про підготовку та проведення відкритого заняття


Завантажити положення

Положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів здобувачами освіти 2022


Завантажити положення

Положення про практичну підготовку здобувачів
освіти


Завантажити положення

Положення про робочу програму навчальної дисципліни


Завантажити положення

Положення про сертифікат учасника заходів та порядок його видачі


Завантажити положення

Положення про силабус освітнього компонента (навчальної дисципліни)


Завантажити положення

Положення про індивідуальний навчальний план студента


Завантажити положення

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти


Завантажити положення

Положення про моніторинг якості освіти


Завантажити положення

Положення про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних працівників


Завантажити положення

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність


Завантажити положення

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті


Завантажити положення

Положення про студентське самоврядування


Завантажити положення

Положення про стипендіальне забезпечення студентів


Завантажити положення

Положення про атестацію педагогічних працівиків


Завантажити положення

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників


Завантажити положення

Положення про приймальну комiсiю Кам’янець-Подiльського фахового коледжу індустрiї, бiзнесу та iнформацiйних технологiй


Завантажити положення

Положення про куратора академічної групи


Завантажити положення

Положення про методичне об’єднання кураторів груп


Завантажити положення

Положення про раду організаційно-виховної роботи серед студентів коледжу


Завантажити положення

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів


Завантажити положення

Положення про раду профілактики правопорушень серед студентів


Завантажити положення

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в коледжі


Завантажити положення

Положення про службу охорони праці в коледжі


Завантажити положення

Положення про студентський гуртожиток

Зміни до положення про студентський гуртожиток


Завантажити положення

Положення про центр сприяння працевлаштування студентів і випускників


Завантажити положення

Положення про преміювання працівників Кам’янець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій


Завантажити положення

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Завантажити положення

Положення про організацію інклюзивного навчання


Завантажити положення

Положення про порядок, затвердження та моніторингу ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ


Завантажити положення

Положення про організацію освітнього процесу


Завантажити положення

Положення про систему оцінювання ефективності роботи педагогічних працівників


Постанова КМУ №32 від 21.01.2017. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” із змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”


Завантажити витяг

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради