Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Юридична служба

Головна / Юридична служба

Юридичний відділ

є структурним підрозділом «Кам’янець-Подільський коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій», який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний директору коледжу.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, актами Президента України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу, наказами і розпорядженнями директора.

`Основні функції  відділу:

 • забезпечує правильне застосування у коледжі нормативно-правових актів законодавства та інших документів, подає директору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю навчального закладу;
 • відділ здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис директору коледжу, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами;
 • організовує роботу, пов’язану з укладенням різного виду договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів);
 • здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає директору коледжу для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
 • організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, представляє інтереси Кам’янець-Подільського коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій у судах;
 • здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого у коледжі порядку пред’явлення і розгляду претензій;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документів правоохоронних і контролюючих органів;
 • сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу КПІК під час вирішення виробничих та соціальних питань;
 • веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберіганні;
 • збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 • організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників коледжу, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

Контактні дані юридичної служби:
Електронна адреса: katya.hromyk@gmail.com
Номер телефону: 7-40-22