Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Інженерно-економічне відділення

Головна / Інженерно-економічне відділення

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНЕ відділення – структурний підрозділ коледжу, на якому протягом тривалих років зусиллями багатьох людей створено сучасну навчальну, технічну і методичну бази для низки спеціальностей.

Потужний викладацький склад готує фахівців для різних секторів економіки України. Зі студентами відділення працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, які мають досвід наукової і практичної роботи.

Підготовку спеціалістів здійснюють колективи циклових комісій фахових дисциплін:

Навчальні та виробничі практики дають студентам змогу оволодіти сучасними приладами, практичними прийомами і навичками, зміцнити одержані знання, що сприяє якісній підготовці висококваліфікованих землевпорядників і геодезистів, фінансистів і банкірів, підприємців і маркетологів, готельєрів і рестораторів, здатних ефективно використовувати сучасне обладнання, нові інформаційні системи та технології.

Студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських наукових студентських конференціях, конкурсах, турнірах, олімпіадах з актуальних питань економіки та фінансів, підприємництва та торгівлі, маркетингу таі менеджменту, готельної та ресторанної справи, геодезії, картографії та кадастру.

Випускники мають право продовжити навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в університетах-партнерах:

  • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
  • Львівський державний аграрний університет
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
  • Тернопільський національний економічний університет
  • Рівненський національний університет водного та народного господарства
  • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
  • Хмельницький національний університет
  • Буковинська державна фінансова академія
  • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка
  • Подільський державний аграрно-технічний університет.
    Документи про освіту, одержані в нашому коледжі, дають можливість продовжити освіту й у навчальних закладах Європи.

У нас навчається талановита, обдарована, цілеспрямована молодь, і кожен студент відділення має можливість розвиватись як особистість, удосконалювати свої таланти. Студенти беруть активну участь у конкурсах самодіяльності, наукових та спортивних заходах, що проводяться на відділенні, у коледжі та за його межами, не залишаються байдужими до проблем суспільства і країни, беруть участь у всеукраїнських, місцевих благодійних акціях та заходах коледжу.

Твоє майбутнє починається тут!