Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Культура академічної доброчесності

Міжнародний центр академічної доброчесності визначає академічну доброчесність як дотримання п’яти фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та відваги до дій. Оскільки замало лише вірити у фундаментальні цінності, їх потрібно відстоювати. А це вимагає цілеспрямованості, відданості та відваги.
Ці ознаки прийнятні не лише для вищої академічної спільноти, а й для спільноти учасників освітнього процесу закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної освіти та освітніх управлінців.

Академічна доброчесність є фундаментальним принципом освітнього процесу, і обговорення даних питань сприяє створенню атмосфери довіри та відповідальності серед студентського та педагогічного колективу.
ЩО РОБИТИ, ЩОБ ПОДОЛАТИ АКАДЕМІЧНУ НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ В КОЛЕДЖІ
Першим кроком є проведення просвітницької діяльності в навчальному закладі. Студентам, викладачам, керівникам необхідно розповідати про існування такого поняття, його види та відповідальність. Оскільки саме студенти – те покоління, яке згодом формуватиме майбутнє нашої країни, – саме в них насамперед потрібно закладати цінності доброчесної поведінки.
Протягом вересня 2023 року юрисконсульт коледжу Катерина Зябліцева провела низку просвітницьких заходів для студентів коледжу різних вікових категорій на тему «Культура академічної доброчесності».
На зустрічі активно обговорювалися актуальні питання академічної доброчесності, форми її порушення, шляхи протидії та профілактики невчинення протиправних дій.
Особливої актуальності ця тема набуває для студентів ІІІ та IV курсів, які найближчим часом почнуть працювати над курсовими та дипломними проєктами і виконувати їх відповідно до загальноприйнятих норм академічної доброчесності. Катерина Іванівна закликала студентів уникати плагіату та інших порушень, які можуть негативно позначитися на академічних досягненнях студентів і їх майбутній кар’єрі.
Здобувачі освіти нашого навчального закладу ознайомилися з роботою групи сприяння академічній доброчесності, яка координує дотримання академічної доброчесності, розробляє і вдосконалює нормативні документи коледжу з питань дотримання загальноприйнятих норм та принципів, механізмів запобігання, виявлення та процедури розгляду випадків порушення академічної доброчесності.