Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Формуємо індивідуальну освітню траєкторію

Індивідуальна освітня траєкторія — це персональний шлях розвитку здібностей, особистісних якостей здобувачів освіти.
Її метою є забезпечення максимально сприятливих умов для навчання й розвитку кожного здобувача.
17 листопада відбулось ознайомлення студентів І курсу групи ФК-231 спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП «Фінанси і кредит» і групи МД-231 спеціальності «Підприємництво та торгівля» ОПП «Маркетингова діяльність» з вибірковими освітніми компонентами, що формують спеціальні компетентності.
Викладачі циклової комісії готельно-економічних дисциплін Марина Бурлюк, Олена Сандурська, Юлія Тарасенко презентували дисципліни, що включені до вибіркових блоків, відповіли на питання.
Викладачі готельно-економічних дисциплін: Наталія Пономарчук та Алла Вітряк, провели презентацію для студентів І курсу групи ГО-231 за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа” щодо освітніх компонентів вибіркових блоків ОПП “Готельне обслуговування”.