Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Електро-комп’ютерних технологій

Головна / Електро-комп’ютерних технологій

Никифорчин Сергій Зіновійович – завідувач відділення електро-комп’ютерних технологій, викладач вищої категорії.


В 2003 році закінчив факультет комп’ютерних технологій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.

З 2002 року працює Кам’янець-Подільському індустріальному коледжі.


Про відділення

В структуру відділення входять циклова комісія фахових електротехнічних дисциплін та циклова комісія фахових комп’ютерних дисциплін.

На відділенні проводиться підготовка фахівців за наступними напрямами:

“Електротехніка та електротехнології”

Спеціальність: «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд»

Сфера діяльності випускника

Молодший спеціаліст з кваліфікацією техніка-електрика готується для професійної діяльності з монтажу, наладки, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування та засобів  автоматизації промислових установок і технологічних комплексів; проектування,  конструювання електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів. техніка з експлуатації, техніка-організатора виробництва, техніка з ремонту. До проходження виробничої практики студенти  додатково оволодівають робітничою професією додатково оволодівають робітничою професією електромонтера з обслуговування і ремонту електроустаткування.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста техніка-електрика і можуть працювати на різногалузевих підприємствах та енергооб’єднаннях. Займати посади техніка-електрика, майстра виробництва, енергетика цеху чи підприємства. Разом з дипломом молодшого спеціаліста випускники отримують робітничі професії оператора ЕОМ, електромонтажника, слюсаря з ремонту електрообладнання.

“Програмна інженерія”

Спеціальність «Розробка програмного забезпечення»

Сфера діяльності випускника

Студенти спеціальності готуються для участі в розробці і застосуванні програмно-інформаційного забезпечення ЕОМ та автоматизованих систем. Предметом діяльності фахівця стане розробка, тестування та запровадження програмних продуктів, вирішення завдань  в галузі обчислювальних систем програмування,  алгоритмізації, організації та побудови баз даних,  комп’ютерних мереж. Ви будете розробляти компоненти комп’ютеризованих систем, в тому числі систем обробки інформації та управління, комп’ютеризованих систем проектування та системного програмного забезпечення ЕОМ, автоматизованих систем обробки текстової та графічної інформації.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності можуть працювати на посадах техніка, інженера-програміста в комерційних фінансових установах, підприємствах малого бізнесу у науково-дослідницьких і проектних організаціях, які розробляють та експлуатують автоматизовані системи з використанням ЕОМ. Зможуть займати посади управлінського персоналу в структурах по обслуговуванню комп’ютеризованих систем організацій та установ.

“Побутове обслуговування

Спеціальність «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»

Сфера діяльності випускника

Випускники спеціальності можуть працювати: на підприємствах та організаціях з продажу і обслуговування приладів побутової техніки; у майстернях з ремонту приладів побутової техніки вітчизняного та іноземного виробництва, а також створювати приватні вузькоспеціалізовані ремонтні майстерні; Займати посади бригадира, майстра, завідуючого майстернею, технолога підприємства побутового обслуговування на-селення з ремонту електропобутової техніки.

Перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста – техніка електрика, підготовленого для професійної  діяльності з сервісного обслуговування приладів побутової техніки в державних та приватних підприємствах, участі в розробці технологічних процесів виробництва.