Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Геодезія та землеустрій

Головна / Геодезія та землеустрій

спеціалізація “Землеустрій та кадастр”

Спеціальність започаткована у 1992 р. Кваліфікація молодшого спеціаліста – технік-землевпорядник. Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на базі неповної середньої освіти
(9 класів). Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб. Навчання здійснюється за державним замовленням. Умови вступу дивимось Правила прийому.

Землевпорядкування – одна із найгуманніших і найстаріших спеціальностей, що існують на землі з часу розвитку людського суспільства. І коли вдумаєшся в слово “землевпорядкування”, все стає зрозумілим. Землевпорядкування тісно пов’язане з незамінним природним ресурсом – землею. Адже від її раціонального використання і облаштування, організації території залежить, в якому стані ми збережемо її для майбутніх поколінь.

В останні роки в Україні велика увага звертається на землю не лише як на ресурс, що забезпечує людство їжею і всіма необхідними благами, але і як на предмет купівлі продажу, ціни, дарування застави, тощо. Від оцінки її потенційних можливостей та вартості в значній мірі залежатиме багатство народу, який на ній проживає. Не маловажне значення при цьому відіграє забезпеченість ринку землі кваліфікованими фахівцями-землевпорялниками, тобто спеціалістами, які можуть виконувати всі ці роботи.

Спеціальність “Землевпорядкування” у Кам’янець-Подільському індустріальному коледжі спрямована на підготовку фахівців широкого профілю, які здійснюють функції держави щодо управління земельними ресурсами шляхом регулювання земельних відносин, проведення державного земельного кадастру, землевпорядкування, державного контролю і моніторингу земель з метою забезпечення раціонального використання і охорони земель.

За 20-ть років функціонування в коледжі спеціальності “Землевпорядкування” для потреб суспільства було підготовлено понад 700 фахівців-землевпорядників, які нині плідно працюють над здійсненням земельної реформи в Україні, виконують роботи щодо юридичного оформлення права власності осіб на землю, видачі правовстановлюючих документів та реєстрації права на земельні ділянки у спеціальних земельно-кадастрових документах, чим забезпечується тверді гарантії власності на землю. Одночасно з цим, спеціалісти-землевпорядники виконують роботи з обліку і грошової оцінки земель, займаються розробкою проектів приватизації земель, формуванням території сільськогосподарських підприємств на приватно-орендних засадах та внутрігосподарського землевпорядкування їх територій.

За останні роки сфера діяльності землевпорядників значно розширилась, зокрема, на землі населених пунктів, особливо міст, де активно відбувається приватизація землі і нерухомого майна, що вимагає збільшення числа таких фахівців у складі земельних органів міст.

Нині землевпорядник – не тільки державний службовець, який стоїть на стороні найбільшого нашого багатства – землі, але й активний учасник і організатор земельного ринку.

Випускники відділення успішно працюють в складі Державного комітету України щодо земельних ресурсів в обласних і міських (обласного підпорядкування) управліннях земельних ресурсів, в регіональних центрах державного земельного кадастру та районних державних земельно-кадастрових бюро, в обласних філіалах інституту землеустрою Української академії аграрних наук, в районних відділах земельних ресурсів, сільських і селищних радах.

За укладеними угодами випускники коледжу можуть підвищити свій кваліфікаційний рівень в галузі землевпорядкування як за денною так і заочною формами навчання у Львівському державному аграрному університеті, Кам’янець-Подільському аграрно-технічному університеті, Рівненський національний університет водного та народного господарства, національному університеті «Львівська політехніка».

Зарахування на навчання у вище згадані навчальні заклади проводиться на ІІ- ІІІ курс за результатами вступних випробувань по спеціальності.

По закінченню коледжу випускники спеціальності працевлаштовуються:

  •  землевпорядниками в сільських, селищних територіальних громадах;
  • спеціалістами в районних та міських управліннях Держземагенції України;
  • спеціалістами в державних земельно-кадастрових бюро;
  • техніками-землевпорядниками у філіалах у філіалах проектного інституту землеустрою;
  • техніками-землевпорядниками  в інших підприємствах та організаціях, що виконують проектно-вишуквальні і геодезичні роботи, як державної так і приватної форми власності