Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Гірництво

Головна / Гірництво

спеціалізація “Маркшейдерська справа”

Спеціальність започаткована у 2011 р. Кваліфікація молодшого спеціаліста – технік-маркшейдер. Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на базі неповної середньої освіти (9 класів). Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб. Навчання здійснюється за державним замовленням та контрактом. Умови вступу дивимося Правила прийому.

Термін “Маркшейдерська справа” в перекладі з німецької мови означає мистецтво встановлювати межі.

Фахівці-маркшейдери потрібні практично на всіх етапах освоєння родовищ корисних копалин (розвідка, будівництво, експлуатація).

Маркшейдерська служба гірничих підприємств (шахт, кар’єрів, розрізів) займається зйомками земної поверхні, гірничих виробок, підрахунком запасів корисних копалин у межах контуру гірничо-видобувного підприємства, заданням напрямку гірничим виробкам, визначенням меж безпечного ведення гірничих робіт, розробкою заходів з охорони підроблюваних споруд і природних об’єктів, складанням топографічних карт, маркшейдерських планів, розрізів, тощо.

Від якісного виконання маркшейдерських робіт залежить ритмічність роботи гірничого підприємства. тому маркшейдера часто називають гірничим штурманом.

Перелік функцій маркшейдера на цьому не обмежується. Фахівці-маркшейдери з великим успіхом можуть працювати топографами, геодезистами, землевпорядкувачами. на будівництві цивільних та промислових об’єктів.

Вони приймають участь у створенні державних та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних зйомках місцевості з використанням сучасних наземних та аерокосмічних методів знімання.

Для виконання робіт маркшейдер використовує новітні маркшейдерсько-геодезичні прилади: теодоліти, тахеометри, нівеліри, світлодалекоміри, електронні прилади. Для автоматизації маркшейдерських розрахунків широко використовуються ПЕОМ.

Фахівці з спеціальності “Маркшейдерська справа” підготовлені для роботи на всіх підприємствах і в організаціях, де організована геодезична або маркшейдерська служба, в підрозділах проектних, проектно-конструкторських і науково-дослідних інститутів, в геологорозвідувальних організаціях, а також у виробничих відділах заводів, в будівельних організаціях (при будівництві метро, тунелів, інженерних споруд, залізниць та ін.), де потрібне геодезично-маркшейдерське обслуговування, незалежно від форми власності підприємств і організацій.

Вид діяльності або посада

Зміст діяльності спеціаліста

Структура діяльності по вирішенню завдань

Технік-маркшейдер

Mаркшейдерське обслуговування підприємств метрострою

Створення опорних геодезичних мереж на поверхні. Розбивка трас. Розбивка надшахтних споруд, спостереження за деформацією споруд.
Орієнтування підземної маркшейдерської основи.
Обчислювання геометричних елементів траси.
Роботи, які пов”язані з будівництвом стовбурів шахт, тунелів, станцій, ескалаторів. Роботи при спорудженні колій. Спостереження за деформацією підземних споруд. Контрольні вимірювання основних будівельних робіт.
Складання виконавчої документації.
Охорона навколишнього середовища.
Контрольні функції за безпечним веденням будівельних робіт в небезпечних зонах.

Технік-геодезист

Участь в проектно-дослідних роботах і вишукуванні і проектуванні споруд

Вивчення проектної документації. Проведення геодезичних зйомок місцевості. Складання топографічних планів, профілів. Проектування розміщення споруд, які підлягають будівництву. Збір даних для проектування штучних споруд.
Підготовка документації для винесення проектів в натуру.

Технік-геодезист

Геодезичні роботи при промисловому та цивільному будівництві.

Проведення геодезичних розбивок споруд та технологічного обладнання; контроль розмірів та висотних позначок в натурі; визначення обсягів земляних робіт; зйомка забудованої дільниці і складання планів споруд; участь в науково-дослідних роботах.

Технік-маркшейдер

Маркшейдерські роботи при відкритій розробці корисних копалин

Створення опорних зйомочних мереж на кар”єрах. Проведення зйомок. Складання маркшейдерських планів та розрізів кар”єру. Заміри видобутку корисних копалин. Маркшейдерське обслуговування буровибухових робіт, проходки траншей, розробка родовищ.

Технік-маркшейдер

Маркшейдерське обслуговування геологорозвідувальних робіт

Побудова опорних та зйомочних геодезичних мереж, проведення зйомок поверхні і складання топографічних планів; винесення в натуру проекту розвідувальних виробок; складання виконавчих креслень. Зйомка місць взяття проб, оголення гірських порід, елементів залягання пластів, неологічних порушень.
Складання документації, яка відображає форму та умови залягання корисних копалин.

Технік-топограф

Виконання польових топографо-геодезичних робіт, складання графічної документації

Побудова планово-висотної мережі.
Проведення зйомочних робіт.
Складання і оформлення планів та іншої графічної документації. Складання виконавчих креслень

Приклад роботи маркшейдера:спеціалізація “Обробка каменю та ювелірна справа”

Кваліфікація молодого спеціаліста – технік-технолог. Термін навчання 3 роки і 10 місяців на базі неповної середньої освіти (9 класів). Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб. Навчання здійснюється як за держаним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Розробка родовищ і обробка кольорового каміння є ефективним видом діяльності, а вартість напівдорогоцінних каменів в обробленому вигляді збільшується у 2-40 разів у порівнянні з сировиною, вартість дорогоцінних каменів, оброблених огранюванням збільшується у 100-125 разів у порівнянні з сировиною.

Дорогоцінні, напівдорогоцінні і штучні камені, після обробки монтують в ювелірні прикраси або з них виготовляють художні та культові вироби. Тому випускники спеціальності «Обробка природного каменю» разом з дипломом молодшого спеціаліста отримують робітничу професію ювеліра-гравера.

Кам’янець-Подільський індустріальний коледж є єдиним в державі вищимзакладом освіти, що в своїй структурі має спеціальність «Обробка природного каменю», необхідний склад викладачів, відповідне сучасне обладнання для підготовки фахівців, які здатні будувати цивілізовану державу з орієнтацією на ринкові економічні відносини.

Спеціальність «Обробка природного каменю» відкрито у 1992 році з ініціативи адміністрацій коледжу і Вінницького заводу «Кристал».

Основні офіційні дані про спеціальність:

Об’єкт діяльності:

Участь у впровадженні технології відкритої розробки корисних копалин та розробці і впровадженні технології виконання робіт з обробки природного каменю

Вид економічної діяльності:

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистих сланців. Добування піску, гравію, глини і каоліну. Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю Виробництво ювелірних і подібних виробів.

Спеціалізація: Ювелірна справа

Наші випускники можуть працювати на таких посадах:

 • Диспетчер гірничий
 • Технік-технолог гірничий
 • Технолог
 • Майстер виробничого навчання
 • Майстер навчального полігону
 • Майстер навчального центру

Бази практики

Базовими підприємствами проходження практики студентами спеціальності 5.05030302 Обробка природного каменю є: Вінницький завод «Кристал», Тернопільське підприємство «Волхонтет-Граніт», Головинське Вище професійне училище нерудних технологій, каменедобувні та каменепереробні підприємства.

Під час навчання студенти отримують робітничу професію за ДК 003:2010 7313 Ювелір-гравер.

Базою для навчальних практик є майстерні:

 • слюсарно-механічна;
 • ювелірно-граверна;
 • обробки природного каменю;
 • мінералогічний музей.

Випускники за результатами співбесіди можуть продовжити навчання за державним замовленням у: Дніпропетровському національному гірничому університеті (дослідницький університет України), Житомирському державному технологічному університеті.

Екскурсія група Т-101 Головіно (кар’єр і підприємство) Володарськ-Волинський


спеціалізація “Розробка корисних копалин”

“Відкрита розробка корисних копалин” заснована в 1950 р. Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб. Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. Кваліфікація молодшого спеціаліста – гірничий технік-технолог. Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на базі неповної середньої освіти (9 класів).

Гірни́цтво— галузь науки і техніки, пов’язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їх попередньою обробкою з метою використання в господарстві.

Гірнича промисловість – основна сировина та паливна база сучасної індустрії, головне джерело палива для енергетики, сировини для чорної й кольорової металургії, хімічної промисловості, для виробництва добрив, будівельних матеріалів, які використовують при споруджені промислових та житлових будинків, шляхів і ін.

Для забезпечення сучасного рівня життя в розвинутих країнах необхідно добувати з надр щорічно на одну людину близько 18 тонн мінеральної сировини, а саме:

 • 8-10 тонн нерудних порід для виробництва будівельних матеріалів,
 • 2,5 тонни вугілля,
 • 0,5 тонни металу.

Економіка держави визначається наявністю у її надрах, корисних копалин. Україна, згідно даних геологічної служби, має 28 тис. розвіданих родовищ різноманітних корисних копалин: руди, чорних та кольорових металів, вугілля, гірничо-хімічної сировини та різноманітних будівельних матеріалів.

Україна – унікальна мінерально-сировинна держава, багатства надр якої зумовлені особливостями геологічної будівлі її території.

В Україні в великих обсягах ведеться видобування

 • кам’яного вугілля (2% від світового видобутку),
 • залізних (4 %) і марганцевих (10%) руд,
 • урану, титану, цирконію, германію, графіту (4%),
 • каоліну (18%),
 • брому, охри, нерудної металургійної сировини (кварцити, флюсові вапняки і доломити),
 • хімічної сировини (самородна сірка, кам’яні і калійні сульфатні солі),
 • лицювального каменю (граніти, габро, лабрадорити і ін.), скляного піску.

Гірниче виробництво характеризується взаємодією людини з надрами в союзі з природою.

Гірнича справа вважається мистецтвом, оскільки потребує високої майстерності, глибоких знань та творчого підходу при взаємодії людей із природою з урахуванням всієї її складності, постійного розвитку у часі та у просторі, мережі підземних виробок та комунікацій.

Випускники гірничі техніки-технологи можуть працювати:

 • майстрами видобувних робіт,
 • майстрами бурових робіт,
 • начальниками цехів,
 • керівниками підривних робіт.

У кожного випускника є можливість за результатами співбесіди продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Керівництво коледжу доклало багато зусиль, щоб створити навчально-науково-виробничі комплекси з провідними вищими навчальними закладами освіти четвертого рівня акредитації зокрема з Київським національним технічним університетом (КПІ), Дніпропетровським національним гірничим університетом, Житомирським державним технологічним університетом, Рівненським національним університетом водного господарства та природокористування.

Під час навчання, крім основної спеціальності студенти можуть отримати такі додаткові професії:

 • машиніст екскаватора,
 • машиніст грохота,
 • машиніст дробарки,
 • машиніст бурового станка,
 • підривник,

Базовими підприємствами проходження навчальних та виробничих практик студентами є гірничо-відобувні підприємства України.

Студенти спеціальності
“Відкрита розробка корисних копалин”
група Вр-101 під час проходження практики