Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Інженерія програмного забезпечення

Головна / Інженерія програмного забезпечення

спеціалізація “Розробка програмного забезпечення”

Спеціальність започаткована у 2000 р. Кваліфікація молодшого спеціаліста – технік-програміст. Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на базі неповної середньої освіти (9 класів). Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб. Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Розробка програмного забезпечення

Попит на фахівців в галузі розробки програмного забезпечення щодня зростає. Банки, інтернет-провайдери, підприємства малого, середнього й великого бізнесу, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, державні підприємства, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в прийомі на роботу наших випускників.

Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Ви навчитеся професійно володіти мовами програмування для тестування і розробки програм, будете знати будову та техніко-експлуатаційні характеристики електронно-обчислювальних машин та мереж, економіку, організацію і планування роботи обчислювальних центрів.

Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік-програміст. Програміст повинен володіти навичками алгоритмізації та структуризації даних, орієнтуватися в фундаментальних поняттях сфери інформатики, мати навички програмування на декількох програмних і машинно-орієнтовних мовах, налагодження і тестування програм.

Програмісти створюють програмні дані загального призначення та спеціалізовані пакети прикладних програм. Для цього вони повинні володіти методологією побудови математичних моделей економічних та виробничих процесів.

Технік-програміст повинен знати фундаментальні розділи математики у обсязі, достатньому для використання математичного апарату у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей, фундаментальні структури даних та алгоритми обробки інформації, які застосовуються в ЕОМ, архітектуру ЕОМ і комп’ютерних мереж, основи мови програмування, сучасні технології проектування та розробки програмного забезпечення, сучасні підходи до побудови людино-машинного інтерфейсу та засоби візуального програмування, принципи організації баз даних та мову запитів SQL та вміти застосовувати базові знання математики та фізики, виконувати необхідні розрахунки для здійснення майбутньої професійної діяльності, організовувати безпечні умови праці на виробництві, застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при розробці, налагодженні та експлуатації програмного забезпечення. В процесі навчання студенти отримують навики програмування в TurboPascal, C++, мови SQL-запитів, середовищі Visual Basic for Application, Delphi, Java Script, HTML, PHP, Visual С та навики використання CASE-засобів проектування та документування програмних засобів (UML, Power Designer та ін.).

Технік-програміст може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості, державних адміністраціях на таких посадах, які програміст – розробник програмного забезпечення, програміст – тестувальник програмного забезпечення, системний аналітик – програміст, керівник (менеджер) проектів складних програмних систем, системний адміністратор, інженер з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торгівельних,, адміністративних організаціях, адміністратор комп’ютерних мереж, адміністратор інтернет – технологій, розробник – адміністратор баз даних.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ України. Коледж співпрацює з НУ «Львівська політехніка», ТНЕУ, ВНТУ, ХНУ та іншими ВНЗ з питань ступеневої підготовки фахівців. Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок фізичних і юридичних осіб.

По завершенні цього курсу ви зможете:

 • створювати Windows – додатки з використанням клієнт-серверних технологій, графіки, баз даних і мультимедіа;
 • правильно та в короткий термін прораховувати алгоритми розв’язання поставлених завдань і вартість їхнього впровадження;        ,
 • проектувати бази даних різного ступеня складності та об’єму, керувати ними;
 • розробляти інтернет – додатки, що реагують на дії користувачів і надають інформацію, розміщену в базах даних;
 • автоматизувати роботу з базами даних (як з однією, так і з кількома базами одночасно), залежно від поставленого завдання або вимог замовника; брати участь у розробці комп’ютерних ігор;
 • модифікувати Windows – додатки під конкретні замовлення.;
 • розробляти мережеві додатки;
 • створювати утиліти, що вирішують повсякденні проблеми користувача; тестувати програмне забезпечення, використовуючи сучасні методики й технології;
 • проектувати програмні проекти, незалежно від кінцевої мови реалізації;
 • управляти всіма аспектами й тонкощами програмних проектів; документувати створювані додатки;
 • застосовувати прийоми екстремального програмування для успішної роботи команди;

За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань з:

 • операційних систем: MS DOS 6.22, Windows XP,Windows 7; офісних програм MS Word, MS Excel, MS Access;
 • систем керування базами даних: MySQL,
 • мов програмування Turbo Pascal, Delphi, C++,C#, JavaScript, HTML5 (CSS3); середовищ програмування Visual Basic, Borland Delphi, Visual C++, Visual C#; дизайнерських пакетів PhotoShop, CorelDraw, Macromedia Flash.

Після завершення навчання випускники спеціальності згідно кваліфікаційної характеристики можуть опановувати такі посади:

 • технік – програміст;
 • технік із системного адміністрування;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.