Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Студентське самоврядування

Головна / Студентське самоврядування

Студентська рада існує в коледжі протягом багатьох років, має певні традиції і напрацювання, щороку намагається впроваджувати нові методи залучення студентів до роботи в органах студентського самоврядування та підвищення авторитету студентської громади.

Студентські ради створені на кожному відділенні та в гуртожитках. До їх складу входять представники з кожної групи. Голови студентських рад відділень підпорядковані голові студентської ради коледжу і утворюють головний керуючий орган студентської ради.

Голова, заступник голови студентської ради, голови студентських рад відділень є членами педагогічної ради коледжу. Члени студентської ради в обов’язковому порядку запрошуються на конференцію трудового колективу. В разі потреби вони можуть бути запрошені на засідання адміністративної, методичної ради тощо. Робота студентської ради розглядається на засіданні адміністративної ради щорічно. На цьому засіданні студенти висувають свої пропозиції що до покращення навчально-виховного процесу.

Основна мета студентського самоврядування – забезпечити виконання студентами своїх обов’язків та захист їх прав. Тому протягом навчального року студрада проводить наступні заходи:

 • робота з студентами, які мають двійки та пропуски занять без поважних причин (засідання проводяться на відділеннях або в окремих групах не менше одного разу на семестр);
 • робота з студентами, схильними до правопорушень (за поданням кураторів);
 • робота з студентами, які запізнюються на заняття (рейди перед початком занять);
 • організація і проведення рейдів у гуртожитках з подальшим розглядом виявлених під час рейду проблем на засіданні студради (щомісяця);
 • робота з студентами, позбавленими батьківського піклування;
 • видання газет відділень та загальної газети коледжу «Індустрія» (до знаменних дат);
 • видання сатиричної газети «Ганьба» (не менше, ніж два рази на рік);
 • шефська допомога ветеранам війни і праці – колишнім працівникам коледжу (всього закріплено за групами 15 ветеранів);
 • організація і проведення шоу-конкурсів «Співочі голоси Індустрії», «Кохання з першого погляду», «Міс Індустрія», «Бізнес леді»;
 • організація співробітництва з студентами інших навчальних закладів (конкурси художньої самодіяльності, конкурси краси «Міс Кам’янця», «Різдвяна зірка», «Плаза денс Ратуша» тощо);
 • безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики (участь у роботі молодіжного парламенту міста);
 • організація спільно з працівниками міської ради добровільних трудових десантів з благоустрою прилеглих територій, Старого міста, паркових зон, джерел з цілющою водою;
 • участь у розподілі стипендіального фонду, премій та іменних стипендій;
 • участь у переведенні студентів коледжу з контрактної форми навчання на вивільнені місця за державним замовленням;
 • участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселення порушників дисципліни;
 • організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів спільно з вихователями і комендантами гуртожитків;
 • участь у роботі з організації змагань за зразкову кімнату, поверх, гуртожиток;
 • допомога в організації спортивних змагань між відділеннями, пропаганда здорового способу життя;
 • робота зі створення і наповнення веб-сайту коледжу;
 • створення програмного забезпечення для виконання курсових та дипломних проектів (спільно з викладачами спеціальних дисциплін);
 • налагодження дружніх стосунків з студентами Польщі та інших країн Європи.

З ініціативи студентської ради в коледжі втілюється програма «Виховання студентів – справа студентського колективу», працює скринька пропозицій (пропозиції розглядаються двічі на рік і виносяться на розгляд адміністративної ради коледжу).

Щороку члени студентської ради беруть активну участь в організації свята «Посвячення в студенти», яке проходить в мальовничому куточку природи за містом і супроводжується цікавими конкурсами і спортивними змаганнями.

З весни 2012 року адміністрацією коледжу спільно з студентською радою розпочато роботу по створенню віртуального «Центру сприяння працевлаштуванню студентів та випускників коледжу».


завантажити файл

Громадська програма студентської ради (формат doc)


завантажити файл

План роботи студентської ради на 2015-2016 рік (формат doc)


завантажити файл

Список студентської ради на 2015-2016 рік (формат doc)