Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

ВІДДІЛЕННЯ ГЕОЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ

Головна / ВІДДІЛЕННЯ ГЕОЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ

ВІДДЛЕННЯ ГЕОЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ– структурний підрозділ коледжу, на якому готують фахівців для гірничої та енергетичної галузей промисловості. На відділенні працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, які мають практичний досвід. Підготовку спеціалістів здійснюють циклові комісій фахових дисциплін:

Навчальні практики по спеціальності «Гірництво» проходять в лабораторіях та майстернях коледжу, а також на гірничих підприємствах м. Кам’янець-Подільського і дають студентам змогу оволодіти практичними навичками при роботі на сучасному гірничому та транспортному устаткуванні, каменеобробному та ювелірному обладнанні, геодезично-маркшейдерських приладах та інструментах. Виробничі практики студенти проходять на сучасних гірничих, каменеобробних, ювелірних підприємствах та фірмах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Навчальні практики по спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проходять в спеціалізованих лабораторіях коледжу та на підприємствах міста та регіону, дозволяють оволодіти практичними навичками – при роботі з електроустаткуванням, електричними машинами та апаратами, здатних ефективно використовувати сучасне обладнання, нові інформаційні системи та технології, – з обслуговування та ремонту електропобутових приладів, машин та сучасної електропобутової техніки а також оволодіти вмінням її модернізації. Виробничі практики студенти проходять в сервісних центрах, спеціалізованих майстернях, які надають послуги з обслуговуванню та ремонту електропобутової техніки а також на сучасних підприємствах, які потребують енергозабезпечення, обслуговування електроустаткування. Студенти відділення беруть активну участь у науково-практичних конференціях, конкурсах галузі електроенергетики, енергозбереження та енергоефективності, захистах технологічних та виробничих практик, олімпіадах, вікторинах, презентаціях, тижнях спеціальності.   Випускники мають право продовжити навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в університетах-партнерах:

  • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Національний гірничий університет «Дніпровська політехніка»
  • Житомирський державний технологічний університет
  • Тернопільський національний технічний університет імені  Івана Пулюя
  • Національний університет водного господарства та природокористування місто Рівне
  • Хмельницький національний університет
  • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка
  • Подільський державний аграрно-технічний університет

Документи про освіту, одержані в нашому коледжі, дають можливість продовжити освіту й у навчальних закладах Європи. У нас навчається талановита, обдарована, цілеспрямована молодь, і кожен студент відділення має можливість розвиватись як особистість, удосконалювати свої таланти. Студенти беруть активну участь у конкурсах самодіяльності, наукових та спортивних заходах, що проводяться на відділенні, у коледжі та за його межами, не залишаються байдужими до проблем суспільства і країни, беруть участь у всеукраїнських, місцевих  благодійних акціях та заходах коледжу.© 2019 Кам’янець-Подільський індустріальний коледж

Всі права захищено та охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права»