Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Спортивний клуб “Індустрія”

Головна / Спортивний клуб “Індустрія”

У спортивному клубі «ІНДУСТРІЯ» гартується молодь: або як зароджувався спортивний клуб

Фізичне виховання відіграє важ¬ливу роль у формуванні молодого покоління, зміцненні і збереженні його здоров’я, підготовці до майбут¬ньої професійної діяльності та за¬хисту Вітчизни. Розвиток фізичного виховання в Кам`янець-Подільському індустріальному коледжі має довгу та славну історію.
У 1945 році, на початку заснування технікуму, викладачами фізичного виховання були АФАНАСІЙ ІЛАГЕНЯН, ВОЛОДИМИР СОРОКІН, МИКОЛА ЯЦУРА, які в складний післявоєнний час стали першопрохідцями у налагодженні спортивної роботи в навчальному закладі.
На зміну цим викладачам, починаючи з 1954 року, приходили молоді викладачі фі¬зичного виховання – випускники місцевого педінституту ВАСИЛЬ АНДРУЩАК, ФЕДІР СУРЖИКОВ, ІВАН БАСАРАБ. Вони ро¬зуміли, що досягнення успіхів у розвитку фізичного виховання і підго¬товці спортсменів високого класу неможливе без існування спортивної бази. Тому протягом кількох років силами всього колективу технікуму було створено спортивно-будівельні бригади, які очолювали молоді ви¬кладачі фізичного виховання. Шефи допомагали будівельними матеріа¬лами, транспортом, а студенти вихо¬дили на будівництво після навчаль¬них занять, на суботники і неділь¬ники. Протягом кількох літніх сезо¬нів методом народного будівництва було побудовано гімнастичне містечко, тир, три волейбольних і два бас¬кетбольних майданчики.

У 1958 році у навчальному корпусі розпочали будівництво спортивного залу, яке завершили за два роки. І ось нарешті створено спортивну базу – необхідну умову для якісного проведення за¬нять з фізичного виховання, сек¬ційної і позакласної спортивно-ма¬сової роботи. Тоді в технікумі працювали спортивні секції баскетболу, волей¬болу, футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, боротьби, плавання, важкої атлетики, боксу, фехтування, шахів-шашок, спортив¬ної гімнастики, велоспорту, секція стрільби, яку очолював ветеран Вели¬кої Вітчизняної війни МИХАЙЛО ЛУК’ЯНЕНКО.

Положення про спортивні клуби середніх та середніх спеціальних навчальних закладів було затверджено у 1962 році.

На той час збірні команди технікуму посі¬дали найвищі сходинки у змаганнях на першість міста, області та в спар¬такіадах Раднаргоспів України. Ду¬же успішно збірні команди техніку¬му виступали на ІІІ-V спартакіадах Раднаргоспів України (1960-1963 роки), де технікум посідав 1-е загальнокомандне місце. Серед видів спор¬ту, які входили до програми спарта¬кіад, був і настільний теніс. За збір¬ну команду технікуму виступали НІНА ТИМОШИНА і колишній випускник і дирек¬тор технікуму АНАТОЛІЙ ЧОРНИЙ, які виконали норматив кандидата в майстри спорту. Тоді на V спартакіаді Раднаргоспів України збірна команда з настільного тенісу посіла 1-е місце.
За високі показники розвитку фі¬зичної культури та спорту в техніку¬мі Постановою Президії Всесоюзної ради добровільних спортивних това¬риств профспілок від 22 червня 1963 року колективу фізичної культури Кам’янець-Подільського індустріаль¬ного технікуму було присвоєне зван¬ня “Спортивний клуб “Індустрія”. У Хмельницькій області це почесне звання багато років носить лише наш заклад серед ВНЗ І-ІІ р. а. До цього визнання технікум йшов довгих 18 років. 1960-1975 роки можна вважати періодом підйому фізичної культури і спорту в навчальному закладі.
Головою спортклубу “Індустрія” в 1963 році обрали викладача фізичного виховання ВАСИЛЯ АНДРУЩАКА, а керівником фі¬зичного виховання на той час був ФЕДІР СУРЖИКОВ.
На початку сімдесятих до тех¬нікуму прийшов викладач, майстер спорту СРСР з акробатики ОЛЕКСАНДР ЧЕРЕВКО. Це фахівець своєї справи, відданий спорту ентузіаст. Протягом багатьох років він очолював секцію гімнасти¬ки, а зараз веде секцію з настільного тенісу та шахів. Його вихованці постійно посі¬дають перші та призові місця на змаганнях різного рівня.
З 1986 року спортив¬ний клуб “Індустрія” очолила ІРИНА ФЕДОТОВА.
У 1982 році дирекція технікуму запросила на посаду керівника фі¬зичного виховання ЮРІЯ ПОКОТИЛЬСЬКОГО, який раніше 25 років працював у сільськогоспо¬дарському інституті, 16 з яких був завідувачем кафедри фізичного ви¬ховання. З його приходом спортивна робота серед студентів набуває нового розмаху.
На початку 90-х років прийшли молоді енергійні викладачі фізич¬ного виховання. СЕРГІЙ ПОКОТИЛЬСЬКИЙ очолив спортивний клуб “Індустрія”. Ним при спортклубі було створено гандбольну команду “Індустрія”, яка була однією з кращих команд на Поділлі. ЗІНАЇДА ФРАНКОВА очолила легкоатлетичну ро¬боту в технікумі. Невдовзі її вихо¬ванці почали брати участь у міських та обласних змаганнях, посідаючи перші та призові місця.
З 2000 року керівником фізичного виховання стає амбітний СЕРГІЙ ПОКОТИЛЬСЬКИЙ. Спортив¬ний клуб “Індустрія” очо¬лює перспективний викладач СЕРГІЙ БАЛАН, тренер волейбольних команд, а сьогодні і голова циклової комісії фізичного виховання.
Гордістю спортклубу є ВІКТОР ЛУНДИШЕВ, колишні голова Хмельницької обласної державної адміністрації і ОЛЕКСІЙ ПАСТУШКОВ, керівник управління спра¬вами персоналу ВАТ “К-ПЕМЗ”, які були членами збірної команди техні¬куму з баскетболу. Спортивну традицію батька гідно продовжив СЕРГІЙ ПАСТУШКОВ, нині офіцер Збройних сил України, який успішно захищав честь технікуму з волейболу. Серед випускників, викладачів та співробітників технікуму, які навчалися та працювали в різні роки, є кандидати та майстри спорту СРСР і України.

Зокрема, СТЕПАН БАЙДЮК став майстром спорту СРСР міжнародного класу з легкої атлетики і учасником XVIII літніх Олімпійських ігор в Токіо в 1964 р.(біг на 5000 м і 10000 м), МИКОЛА БОРОДКІН виконав норматив майстра спорту СРСР міжнародного класу і був призером чем¬піонату Європи з легкої атлетики із штовхання ядра, ЮРІЙ ГРАЧОВ і БОРИС ДОРОХІН брав участь у змаганнях зі спортивної гімнастики, МИКОЛА СТАРОДУБ, ВАЛЕРІЙ МАЦЕРУШКА і АНДРІЙ ЯРМІЛКО – велоспорту, ВАЛЕНТИН ХІМІЧ – бороть¬би, АНАТОЛІЙ ЩЕРБАКОВ – акробати¬ки, ІВАН САВЧУК і АНАТОЛІЙ КОЧЕТКОВ – важкої атлетики, РОСТИСЛАВ ШВЕЦЬ і ЕДУАРД МОСІЙЧУК -військового триборства, ЮРІЙ БАРАНОВ – спортив¬ного орієнтування, ОЛЕКСАНДР БУРДЕНЮК – волейболу, військового триборства, ОЛЕКСАНДР МНЮХ, чемпіон світу серед ветеранів, СТЕПАН ВІЗНОВИЧ, ВАЛЕРІЙ ЧЕРЕДНІЧЕНКО – волейболу, НАТАЛІЯ СМОТРОВА – стрільби, В’ЯЧЕСЛАВ СТАШЕВСЬКИЙ – бодібілдингу, ОЛЕКСАНДР ГУНЬКО вільної боротьби, ВАЛЕНТИН ГОРЯЧОК – боксу, В’ЯЧЕСЛАВ ТОМАШЕВСЬКИЙ, АНАТОЛІЙ ШУДРАК, ІГОР ЧАЙКОВСЬКИЙ захищали ко¬льори Кам’янець-Подільської ко¬манди “Поділля” з футболу.
Гідно захищали і захищають спортивну честь Поділля на Всеукраїнських і Міжнародних змаганнях СЕРГІЙ МОСТІПАКА (майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи з теквондо), ОЛЕКСАНДР ТРИКУЛІЧ (майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Європи з рукопашного бою), МАКСИМ ЯКИМЧУК (кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики, член збірної України), ДЕНИС ЧЕРНОГУБ (кандидат в майстри спорту, чемпіон Світу з панкратіону), КОСТЯНТИН ПОСИТЬКО (майстер спорту України з туризму).

ТЕТЯНА ПАЛІНКАШ (кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики, член збірної України), ВАДИМ КАСАП, ОЛЕКСІЙ ПАСТУХ, БОГДАН ЗАВОДОВСЬКИЙ (кандидати у майстри спорту України з мотоциклетного спорту, гравці мотобольної команди «ПОДІЛЛЯ») і багато-багато інших спортсменів, які прославляли навчальний заклад на всеукраїнській та міжнародні арені.
Збірні команди спортивного клубу на протязі багатьох років були чемпіонами і призерами Спартакіади серед індустріальних технікумів СРСР. Спортсмени клубу вносять вагомий внесок у скарбничку області на юнацьких, молодіжних та Всеукраїнських змаганнях.

Спортклуб “Індустрія”- незмінний переможець і призер обласного конкурсу на кращу спортивну роботу серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

У 2011-2012 навчальному році студента індустріального коледжу ДЕНИСА ЧЕРНОГУБА визнано переможцем обласного конкурсу «Кращий студент» у номінації «Кращий студент-спортсмен». При спортивному клубі працюють секції настільного тенісу, шахів (тренер ОЛЕКСАНДР ЧЕРЕВКО), волейболу (тренер СЕРГІЙ БАЛАН), футболу, баскетболу (тренер СЕРГІЙ ПОКОТИЛЬСЬКИЙ), легка атлетика (тренер ЗІНАЇДА ФРАНКОВА), стрільби (тренер ЕДУАРД ПАВЛОВСЬКИЙ).
За давньою і доброю традицією спортклуб щорічно проводить Спартакіади коледжу серед студентів навчальних груп І – ІV курсів, а також серед навчальних відділень. Сьогодні вони набули нового змісту з метою відродження національних традицій фізичної культури українського народу і виконання програми «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».
В 90-х роках керівником фі¬зичного виховання ЮРІЄМ ПОКОТИЛЬСЬКИМ та спортивним клубом “Індустрія” започатковано щоріч¬не проведення змагань серед праців¬ників освіти вищих навчальних зак¬ладів міста. Традиція проведення цих змагань продовжується дирекцією коледжу (МИХАЙЛО НЕДОШИТКО), керівником фізичного виховання (СЕРГІЙ ПОКОТИЛЬСЬКИЙ), спортив¬ним клубом “Індустрія” (СЕРГІЙ БАЛАН). З початку 2000 років цей турнір присвя¬чується пам’яті ЮРІЯ ПОКОТИЛЬСЬКОГО, який був чудовою людиною і неперевершеним керівником.
На сучасному етапі розвитку спортивної роботи в коледжі студенти та викладачі продовжують славні традиції минулого, стають переможцями та призерами змагань різних рівнів. І в цьому запорука не лише закріплення рівня, якого вже досягнуто, але й завоювання но¬вих рубежів. Таким чином, спортивний клуб “Індустрія” Кам’янець-Подільського індустріаль¬ного коледжу можна вважати колискою юнацького спорту на Поділлі, а відповідно – частиною майбутнього вітчизняного спорту.

© 2019 Кам’янець-Подільський індустріальний коледж

Всі права захищено та охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права»