Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Бібліотека

Головна / Бібліотека

Історія

Сьогодні непросто знайти орієнтир у морі інформації, але саме книга, бібліотека були і залишаються тим острівцем, на якому читач знайде для себе необхідне, цікаве, відкриє завісу раніше невідомого і доторкнеться до шедеврів світової культури. Бібліотека технікуму розпочала свою діяльність у 1945 році. З перших днів свого існування вона є головним духовним і культурним центром технікуму, що здійснював обслуговування студентів.

У 1948 році завідувачкою бібліотеки була М.В.ГРИГОР’ЯНЦ, яка працювала на цій посаді до 1954 року. Бібліотека займала площу 77 квадратних метрів. На кінець 1948 року книжковий фонд бібліотеки налічував 13 тисяч 299 примірників, з них:
– Суспільно-політичної літератури – 4630 екз.,

– технічної – 1572 екз.,
– економічної – 1265 екз.,
– художньої – 2318 екз.,
– із спеціальних дисциплін – 1487 екз.

Кількість читачів на 01 січня 1949 року складала 752 особи, з них 693 студенти та 59 викладачів і співробітників. При бібліотеці було обладнано читальний зал площею 35 квадратних метрів. Для кращого ознайомлення читачів з фондом бібліотеки оформлювались книжкові виставки. Для студентів рганізовувалися читацькі конференції, проводилися бесіди про прочитані книги. Було оформлено книжкову вітрину, яка систематично оновлювалась. До ювілейних дат оформлювались фотомонтажі.

У 1955 році на посаду бібліотекаря було призначено Галину Петрівну МАСЛАКОВУ. 25 років вона працювала завідувачкою бібліотеки. За період роботи була нагороджена ювілейною медаллю “100 років від дня народження В.І. Леніна”, в 1977 році – знаком “Переможець соціалістичного змагання”. Її прізвище занесено до Книги Пошани технікуму. Галина Петрівна здійснювала керівництво факультетом бібліотекарів Університету суспільних професій.

Бібліотека – це не лише читачі і книги, але й люди, віддані улюбленій справі. До такої категорії відносилась Олена Павлівна МАТВІЄНКО, яка все своє трудове життя, а це 45 років роботи, присвятила технікуму. 4 листопада 1958 року О.П.МАТВІЄНКО було прийнято на посаду бібліотекаря. За роки роботи в бібліотеці вдалося згуртувати колектив висококваліфікованих спеціалістів, досвідчених знавців своєї справи. Чимало зусиль доклала до цього Олена Павлівна, яка очолювала бібліотеку впродовж 20 років. За трудові успіхи О.П.МАТВІЄНКО неодноразово нагороджувалася грамотами, її ім’я занесено на Дошку пошани технікуму, у 1978 році її нагороджено значком “Переможець соціалістичного змагання”. Порадником та помічником в усіх справах була бібліотекар В.М. ЛОБОВА, яка віддала роботі у бібліотеці понад 30 років. Її знали як завзяту та творчу особистість, з її ініціативи декілька років діяв самодіяльний театр.

Як яскраві особистості, справжні професіонали ввійшли до літопису бібліотеки Жанна Миколаївна КРИШТАЛЮК, Фаїна Борисівна ВЕЛЬЦМАН.

Сьогодні їхню справу продовжують бібліотекарі Людмила Василівна ГУМЕННА, Світлана Володимирівна МЕЛЬНИК, Валентина Олексіївна РАСЕВИЧ.

У 2001 році естафету професіоналізму прийняла нинішня завідувачка бібліотеки Наталія Володимирівна ГЕРМАК. Сьогодні бібліотека знаходиться у пристосованому приміщенні і займає площу 196 кв. М З маленької книгозбірні вона перетворилася на бібліотеку з фондом у 75 тисяч примірників книг. До послуг читачів – читальний зал загальною площею 79 кв. М.. Щорічно бібліотека обслуговує понад 2 тисячі користувачів, яким видається щороку майже 30 тисяч примірників документів.

 

Сьогодення бібліотеки

20190912_091049

Гермак Наталія Володимирівна – завідувач бібліотекою.

В 1982 закінчила Рівненський інститут культури, по спеціальності бібліотекар-бібліограф.

З 2002 року працює на посаді завідувача бібліотекою Кам’янець-Поділського індустріального коледжу.

 

20190909_135145

Расевич Валентина Олексіївна – бібліотекар першої категорії

В 1994 році закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту культури.

З 2004 року працює бібліотекарем в Кам’янець-Подільському індустріальному коледжі.

IMG_20190909_204655

Брайчевська Емілія Броніславівна – адміністратор бази данних.

 

Бібліотека- скарбниця  всіх  багатств людського духу

Бібліотека навчального закладу, будучи одним із його  головних підрозділів,може не лише допомагати у вирішенні найскладніших проблем навчання і  розвитку, але й сприяти  виробленню ціннісних орієнтацій, впливати на формування  в стінах закладу інтелектуального та культурного  середовища- того особливого грунту, на якому зусилля викладачів принесуть плоди. Бібліотека  здатна створювати атмосферу творчої зацікавленності у навчанні, науці, мистецтві , впливати на  стан  духу, який не піддається жодним вимірам  та оцінкам, проте лежить  в основі моралі, сприяти вихованню української душі.  Саме на досягнення цього спрямованні зусилля колективу бібліотеки індустріального коледжу.

М.Реріх сказав: «Бібліотека – це місце  роботи,   і  «храм думки», і науково-дослідницький центр,  і лабораторія, і музей,  і вища школа,  і місце вищих радощів, світ розуму і очей».

Основними  напрямками  роботи бібліотеки є :

  • повне задоволення запитів користувачів необхідною інформацією;
  • формування у  студентів високих моральних, етичних, вольових та  інших якостей;
  • впровадження новітніх  інформаційних технологій;
  • формування та використання бібліотечних ресурсів;
  • визначення інформаційних  потреб викладачів і студентів, кола необхідних їм ресурсів;
  • залучення до співпраці адміністрації, викладачів, студентів.

 

Велика увага  приділяється якісному та кількісному  складу навчальної літератури,  її збереженню та ефективному  використанню . Формування  фонду здійснюється  шляхом замовлень у видавництвах через каталоги, а також через мережу книжкових магазинів.

Велике  значення у популяризації літератури надається  інформаційній роботі, як із  викладачами так із студентами , що сприяє постійному  ознайомленню користувачів з виходом з друку  нових видань та періодики.

Систематично готуються інформаційні  списки  літератури, де вказуються  нові надходження підручників  та навчальних посібників для поглибленого  вивчення предметів. Працівники бібліотеки  інформують  педагогічний колектив про нові надходження  літератури  з різних галузей знань.

Для викладацького складу, на їх замовлення, робляться  добірки літератури. Для більш ефективного  обслуговування користувачів виділено довідковий фонд. До послуг читачів  система каталогів і картотек. Істотним доповненням до бібліотечних фондів є періодичні видання.

Щоб зацікавити  читачів розмаїттям книжкового світу, проводяться різні виховні заходи. На сьогоднішній день одним із новітніх ефективних засобів для реклами та популяризації  книжкового  фонду бібліотеки є мультимедійна презентація, яка  постійно  використовується бібліотекою при проведені заходів.

Працівники бібліотеки  здійснюють забезпечення  багатьох творчих  заходів коледжу: готують сценарії, матеріали для виховних годин.

Комп’ютерні технології, що використовуються під час проведення виховних заходів, посилюють ефективність сприйняття інформації. Інформаційно-комунікаційні технології  дозволяють не тільки поглибити і розширити  різні напрямки роботи, а й впроваджувати нові форми.

Сучасну бібліотеку важко  уявити без книжкових виставок різних за змістом, призначенням. Завдяки  таким  формам роботи бібліотека заохочує користувачів  до  отримання інформації, що збагачує їх духовний світ та стимулює  прагнення  до знань.

Сьогодні, коли  інформація освітніх процесів  є  актуальною, бібліотека проводить певну роботу по комп’ютеризації  бібліотечних  процесів.

Завдяки  підключенню бібліотеки до всесвітньої мережі Інтернет відкрився

доступ до  світових  інформаційних ресурсів,  іншим  став  підхід  до  використання  джерел  інформації.

Користувачі  бібліотеки у приміщенні  читальної зали мають змогу  отримувати  інформацію за допомогою безпровідного Інтернету Wi-Fi.

Сучасний читач не просто  читає. Він одночасно читає, пише, слухає, говорить, приймає і розсилає повідомлення.

І йому найбільш любий той, хто якнайліпше, якнайповніше, якнайшвидше задовільнить його потреби. На такого  читача потрібно  орієнтуватися, бо він становитиме найбільшу і  найактивнішу  частину тих, хто постійно працює з інформацією. Неприпустимо забувати, що бібліотека  існує не сама для себе.

Вона-  структура, яка приречена на вічне обслуговування. І буде жити до тих пір, поки до неї  люди масово звертатимуться за знаннями, інформацією, духовними  цінностями.

Положення

ссилка на положення

 

Правила

ссилка на правила

 

Інформаційно-масова робота

 Диво, створене людиною, Книга. 

     З 04.09.  –  12.09. 2019р. в бібліотеці коледжу проведено цикл бібліотечних уроків для студентів 1-го курсу усіх спеціальностей. Присутні ознайомились з фондом бібліотеки, книжковими  виставками, з інформаційною роботою.

Бібіліотекар Расевич В.О. розповіла про  правила користування бібліотекою. Для них підготовлено  книжкову  виставку  навчальних посібників «Куточок  майбутнього  спеціаліста».  Проведено огляд книжкової  виставки «Диво, створене людиною, книга». Під час якого студенти дізнались про історію  виникнення перших бібліотек  та професію  бібліотекаря.

 

© 2019 Кам’янець-Подільський індустріальний коледж

Всі права захищено та охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права»