Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Головна / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізація “Електропобутова техніка”

Спеціальність започаткована у 2012р. Кваліфікація молодшого спеціаліста – техніка-електрика. Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на базі неповної середньої освіти (9 класів). Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб. Навчання здійснюється за державним замовленням та за контрактом.

Попит на фахівців в галузі обслуговування та ремонт  електропобутової техніки щодня зростає. Майстри з ремонту приладів побутової техніки вітчизняного та іноземного виробництва завжди в попиті.

Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Ви навчитеся професійно володіти технологією з ремонту електропобутової техніки.

Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік-електрик.  Він повинен вміти користуватися документацією підприємства цеху чи спеціальної дільниці. Кваліфіковано оформлювати замовлення на виконання ремонтних робіт та замовлення на забезпечення запасними частинами та матеріалами необхідними для ремонту. Проводити відбір робітників для виконання конкретних робіт згідно їх кваліфікації.

Технік-електрик повинен знати фундаментальні розділи математики, фізики, які застосовуються в ЕОМ, оволодіти робітничою професією з обслуговування та ремонту електропобутової техніки.

Технік- електрик може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, сфері сервісного обслуговування приладів побутової техніки в державних та приватних підприємствах.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ України. Коледж співпрацює з НУ :  ТНТУ, ДНГУ, ХНУ, ПДАТУ та іншими ВНЗ з питань ступеневої підготовки фахівців. Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок фізичних і юридичних осіб.

По завершенні цього курсу ви зможете:

 • проводити аналіз браку в процесі роботи та після виконання ремонту ;
 • приймати участь у розробці календарних графіків перевірок і ремонту технологічного обладнання та верстатів;
 • аналізувати технічні та якісні вимоги, що пред’являються до відремонтованих приладів і апаратів державними стандартами;
 • проводити виробничі інструктажі в майстерні та на робочому місці;

За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань з:

 • працювати в різногалузевих підприємствах;
 • правильно та в короткий термін виконувати ремонтні роботи;
 • проектувати та обслуговувати сучасну побутову техніку.

Після завершення навчання випускники спеціальності згідно кваліфікаційної характеристики можуть опановувати такі посади:

 • технік – електрик;
 • майстер виробництва;
 • майстер по ремонту електропобутової техніки;
 • продавець – консультант.

спеціалізація “Електротехнічні системи електроспоживання”

Кваліфікація молодшого спеціаліста технік-електрик. Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на базі неповної середньої освіти (9 класів). Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб. Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Попит на фахівців у галузі монтаж та експлуатація електроустановок та цивільних споруд щодня зростає. Спеціаліст технік – електрик має право працювати на різногалузевих підприємствах та енергообє’днаннях. Займати посади техніка -електрика, майстра виробництва, енергетика цеху чи підприємства.

Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Ви готуєтесь для професійної діяльності з монтажу, наладки, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування та засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів

Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік -електрик. Електрик повинен володіти навичками електромонтажника, орієнтуватися в автоматизації промислових установок.

Електрики разом з дипломом молодшого спеціаліста випускники отримують робітничі професії оператора ЕОМ, електромонтажника, слюсаря з ремонту електрообладнання.

Технік-електрик повинен знати фундаментальні розділи математики, фізики, які застосовуються в ЕОМ, оволодіти робітничою професією електромонтера з обслуговування та ремонту електроустаткування.

Технік-електрик може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, різногалузевих підприємствах та енергообє’днаннях. Займати посади техніка – електрика, майстра виробництва, енергетика цеху чи підприємства.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ України. Коледж співпрацює з НУ : КПІ ТНТУ, ДНГУ, ХНУ, ПДАУ та іншими ВНЗ з питань ступеневої підготовки фахівців. Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок фізичних і юридичних осіб.

По завершенні цього курсу ви зможете:

 • працювати в різногалузевих підприємствах та енергообє’днаннях;
 • правильно та в короткий термін виконувати електромонтажні роботи;
 • автоматизувати роботу промислових установок;
 • брати участь у монтажних справах;
 • розробляти плани електричних мереж;
 • проектувати схеми електроустановок;
 • керувати всіма аспектами й тонкощами енергетичних проектів;

За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань з:

 • Організовувати безаварійну та надійну роботу стендів, верстатів та іншого обладнання, його правильну експлуатацію.

Після завершення навчання випускники спеціальності згідно кваліфікаційної характеристики можуть опановувати такі посади:

 • технік – електрик;
 • майстра виробництва;
 • енергетика цеху чи підприємства;