Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Cамоврядування

Головна / Cамоврядування

Робота органів студентського самоврядування.

Важлива роль у розвитку особистості, максимальному виявленні і реалізації її творчих здібностей, формуванні моральних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності належить органам студентського самоврядування – Студентській раді коледжу.

Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Студентське самоврядування коледжу є гарантованим державою правом здобувачів освіти самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність здобувачів освіти, метою якої є забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення до вирішення завдань, що стоять перед колективом закладу освіти, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи.

Рада студентського самоврядування коледжу – це група активної молоді, яка не тільки успішно виконує свої прямі функції щодо навчальної та виховної роботи зі студентством, а й організовує велику кількість заходів для студентської спільноти коледжу, не лякаючись новацій, несподіваних креативних рішень та перетворень.

Студентське самоврядування в коледжі є засобом реалізації ініціатив через прийняття рішень та їх впровадження за допомогою власних ресурсів у співпраці з адміністрацією.

Основні завдання органів студентського самоврядування коледжу:

 • прийняття актів, що регламентують їхню організаційну діяльність;
 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та залучення студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • безпосередня участь здобувачів освіти у реалізації державної молодіжної політики;

Голова студентської ради обирається на кожному відділенні, підпорядковується голові студентської ради коледжу і входить до складу головного керівного органу студентської ради. Голова і члени студентської ради є членами педагогічної ради коледжу та стипендіальної комісії.

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування в гуртожитку

Протягом навчального року студентська рада бере участь у проведенні наступних заходів:

 • робота зі студентами, які мають академічні заборгованості та пропуски занять без поважних причин (засідання проводяться на відділенні або в окремих групах не менше одного разу на семестр);
 • робота зі студентами, схильними до правопорушень (за поданням кураторів);
 • організація і проведення рейдів у гуртожитках з подальшим розглядом проблем, виявлених під час рейду, на засіданні студради;
 • організація і проведення конкурсу на кращу кімнату гуртожитку;
 • організація і проведення творчих конкурсів, виховних годин, розважальних програм, квестів, днів відкритих дверей для школярів міста тощо;
 • ведення сторінок коледжу та студентської ради в соціальних мережах;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів;
 • організація спільно з працівниками міської ради добровільних трудових десантів з благоустрою прилеглих територій, Старого міста, паркових зон, джерел з цілющою водою;
 • участь у розподілі стипендіального фонду, премій та іменних стипендій;
 • участь у переведенні студентів коледжу з контрактної форми навчання на вивільнені місця за державним замовленням;
 • участь у поселенні студентів у гуртожитки;
 • допомога в організації спортивних змагань між відділеннями, пропаганда здорового способу життя;
 • робота з наповнення Інтернет-сайту коледжу.

© 2024 Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Всі права захищено та охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права»