Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Економічних дисциплін

Головна / Економічних дисциплін

Циклова комісія економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 Фінанси, банківська права та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і забезпечує викладання економічних дисциплін для усіх інших спеціальностей коледжу.

Циклова комісія економічних дисциплін забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначені системою стандартів освіти.

Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з економіки, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, підприємницької, біржової діяльності, та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

Основна мета роботи циклової комісії:

 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні діючих стандартів освіти;
 • створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і технологій;
 • розвиток у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;
 • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи;
 • профорієнтаційна робота.
 • Гурткова робота:

   1. Гурток економіки, керівник Дильова Ю.А
   2. Гурток біржової діяльності, керівник Крилова Т.В.
   3. Гурток фінансиста, керівник Сандурська О.Й.
   4. Гурток підприємця, керівник Тарасенко Ю.Б.

  Конференції,  семінари, круглі столи:

  • Онлайн-турнір для учнівської та студентської молоді «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в сучасних умовах» (Державний біотехнологічний університет, м. Харків, травень 2022р.)
  • Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», 01 лютого 2022 р.)
   Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій для реалізації формули успіху: «роботодавець + заклад освіти = кваліфікований фахівець», 23 січня 2020р.
  • Круглий стіл «Молодіжні підходи до розв’язання економічних проблем», Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 14 листопада 2019р.
  • Семінар «Нетворкінг з нуля або як знайти роботу після навчання», Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради в рамках ініціативи “Коучингова програма “Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу”, 12 листопада 2019р.
  • II Студентський науково-практичний круглий стіл “Соціальні пріоритети фіскальної політики України” за участі Тернопільського національного економічного університету (кафедра податків та фіскальної політики, студентський науковий гурток “Фіскальний аналітик”), ДВНЗ “Кам’янець – Подільський індустріальний коледж”, 06 листопада 2019р.
  • Тренінг в рамках ініціативи “Коучингова програма “Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу”, Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради, 22 жовтня 2019р.
  • XІІ Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми та перспективи соціально – економічного розвитку в ХХІ столітті», Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 16-17 травня 2019р.
  • Сертифікований навчальний тренінг за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі» з профілактики ризикованої поведінки серед підлітків та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, травень 2019 р.
  • Фестиваль науки і творчості «Науковий пікнік у вишиванці», ПДАТУ, 22 травня 2019 р.
  • Всеукраїнський економічний форум «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах», економічний факультет КПНУ ім. Огієнка, 18 жовтня 2018 р.
  • Економічний турнір серез коледжів Західного регіону, економічний факультет ПДАТУ, 22 листопада 2018р.
  • Проект «Україна-Норвегія». Навчання за програмою підготовки «Підприємництво» Тернопільський національний економічний університет (Україна) при участі Школи Бізнесу Нурд Університету (Норвегія), Тернопіль, вересень-грудень 2018р.
  • Науково-практичний круглий стіл молодих науковців «Митна політика та соціально-економічний розвиток України», ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж», 22 березня 2017р.

  Публікації та інша методична робота викладачів:

  • Бурлюк М.М., Гусакова Елизавета. Майбутнє кредитних спілок на ринку фінансових послуг України. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с.
  • Бурлюк М.М. Проблемні питання теоретичної і практичної готовності студентів до виробничої практики (ІI Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Практика як основоположна складова підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво»: діалог з роботодавцями. – Хмельницький: РВЦ ХНУ, 2016. – 198 с.
  • Бурлюк М.М. Вдосконалення освітнього процесу вищих навчальних закладів України в контексті Болонського процесу (ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Забезпечення наступності в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика»): збірник ХКТЕІ – Хмельницький, 2014. – 308 с.
  • Бурлюк М.М. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент”. Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2018.
  • Бурлюк М.М. Бюджетна система. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.
  • Дильова Ю.А. Інформаційна система як об’єкт управління (Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції). – Миколаїв, 2018. – 280 с.
  • Дильова Ю.А., Мазур Богдана. Особливості діяльності страхових компаній в Україні. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с.
  • Дильова Ю.А. Методична розробка «Навчальні та контролюючі тести з організації торгівлі». Спеціальність 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2018.
  • Дильова Ю.А. Методична розробка «Використання ділових ігор у процесі вивчення ринкових досліджень». – 2019.
  • Дильова Ю.А. Ринкові дослідження. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.
  • Дудко Т.О. Методична розробка для підсумкового контролю знань дисципліни: “Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках” у вигляді тестування. Спеціальність 072. Фінанси, банківська справа та страхування. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2019.
  • Дудко Т.О. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.
  • Крилова Т.В., Смок Євгена, Франко Ярослав. Стратегія розвитку оподаткування доходів фізичних осіб в умовах кризових явищ. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с.
  • Крилова Т.В. Тестові завдання і задачі з дисципліни «Гроші і кредит» (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 2019. – 55 с.
  • Крилова Т.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Біржова діяльність» (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 2019.
  • Крилова Т.В Збірник тестів з логістики (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 2019.
  • Крилова Т.В. Робочий зошит для практичних робіт з економічної теорії (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності121 «Інженерія програмного забезпечення») – 2019.
  • Крилова Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Електронна комерція» (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 2019.
  • Крилова Т.В. Логістика. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.
  • Крилова Т.В. Біржова діяльність. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.
  • Сандурська О.Й., Гальчук Дарина, Муляр Маріна. Фінансові чинники соціально-економічного розвитку Кам’янець-Подільської територіальної громади в умовах децентралізації. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с.
  • Сандурська О.Й. Ризик – менеджмент як інструмент підвищення результативності фінансово – господарської діяльності малих сільськогосподарських підприємств Хмельниччини. Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції науковців, аспірантів та студентів 10 листопада 2016 р. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 346 с.
  • Сандурська О.Й. Особливості функціонування територіальних центрів соціального обслуговування сільських територіальних громад Кам’янець – Подільського району. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. – 2018. – 354 с.
  • Сандурська О.Й. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни “Ринок цінних паперів”. Спеціальність 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2018.
  • Сандурська О.Й. Страхові послуги. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.
  • Сандурська О.Й. Фінанси. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.
  • Тарасенко Ю.Б., Піган Тетяна. Діджиталізація у банківській сфері та в організації бухгалтерського обліку. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія (м. Кам’янець-Подільський, 01 лютого 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. 394 с.
  • Тарасенко Ю.Б. Методичні вказівки щодо виконання економічної частини дипломного проекту для студентів випускних курсів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». – 2018.
  • Тарасенко Ю.Б. Методичні вказівки щодо виконання економічної частини дипломного проекту для студентів випускних курсів спеціальності «Розробка програмного забезпечення». – 2018.
  • Тарасенко Ю.Б. Банківські операції. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.
  • Тарасенко Ю.Б. Підприємницька діяльність. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.

  Циклова комісія готельних технологій є випусковою для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа і забезпечує викладання фахових дисциплін.

  Комісія забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначені системою стандартів освіти.

  Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з готельно-ресторанної справи, економіки, технології та організації готельного і ресторанного господарства, інформаційних технологій в готельно-ресторанній справі, іноземних мов (англійська, німецька, польська) та ін.

  Гурткова робота:

   1. Гурток «Готельєр-ресторатор», керівник Якимчук І.Л.
   2. Гурток «Маркетинг HoReCa», керівник Вітряк А.О.

  Конференції,  семінари, круглі столи:

  • Онлайн-турнір для учнівської та студентської молоді «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в сучасних умовах» (Державний біотехнологічний університет, м. Харків, травень 2022р.)
  • Онлайн вебінар «Планування кар’єри: які навички потрібні у сфері HORECA сьогодні?» центру готельно-ресторанної справи національної мережі Reikartz Hotel Group та Херсонської обласної державної адміністрації, 16 лютого 2022 р.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сфера гостинності як потужний чинник розвитку економіки України», м. Житомир, 08 грудня 2021р.
  • I Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», м. Старобільськ, 16–17 листопада 2021р.
  • ЛІТНІЙ КЕМП від Reikartz Hotel Group, 22 червня – 30 липня 2021р.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», Харківський державний університет харчування та торгівлі, 12 травня 2021р.
  • I Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених «Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: перспективи, конкурентоздатність», Університет ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 25 березня 2021р.
  • Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій для реалізації формули успіху: «роботодавець + заклад освіти = кваліфікований фахівець», м. Кам’янець-Подільський, 23 січня 2020р.
  • Семінар «Техніка пошуку роботи» в студії кар’єрного розвитку «ВЕКТОР.ocz», 20 січня 2020р.
  • Панельна дискусія «Кам’янець туристичний 2019: досягнення та не використанні резерви», м. Кам’янець-Подільський, 26 вересня 2019 р.
  • І Всеукраїнська студентська науково-практичної інтернет-конференція «РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІНОВАЦІЇ» Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ, 18 квітня 2019 р.
  • Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізація «Готельне обслуговування») на базі Національного університету харчових технологій, м. Київ, 23-24 травня 2019 р.
  • Всеукраїнський форум «МОЛОДІЖНІ СХОДИНКИ в Кам’янець-Подільській фортеці», м. Кам’янець-Подільський, 13-14 вересня 2019р.
  • 26 Міжнародний туристичний салон «УКРАЇНА», м. Київ, 2 жовтня 2019 р.
  • «День відкритих дверей в Reikartz Hotel Group», м. Кам’янець-Подільський, 11 жовтня 2019р.
  • 20 Міжнародна виставка «ТурЕКСПО» туристичного бізнесу Західної України, м. Львів, 30 жовтня 2019р.
  • Всеукраїнський економічний форум «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах», Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 18 жовтня 2018р.
  • 25 Міжнародна туристична виставка UITT: «Україна – Подорожі та Туризм», м. Київ, 27-29 березня 2018р.

  Публікації та інша методична робота викладачів:

  • Вітряк А.О. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг» – 2021.
  • Вітряк А.О. Маркетинг HoReCa // Сфера гостинності як потужний чинник розвитку економіки України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – С. 88-90.
  • Вітряк А.О., Вітряк Н.В. Квест-екскурсія як новий напрям розвитку туристичної привабливості міста Кам’янець-Подільський // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). – Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: Старобільськ, 2021. – С. 20-22.
  • Вітряк А.О., Соколова В.О. SMM-маркетинг як інструмент популяризації готельного підприємства // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2021 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 124-125.
  • Вітряк А.О., Вознюк К.Р. Готельно-ресторанний бізнес в Україні та світі // Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність: I Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених тези доповідей, Дніпро, 25 березня 2021 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – С. 329-334.
  • Вітряк А.О. Функціонування та характеристика готелів «V8 HOTEL» І «V8 HOTEL CLASSIC» // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С. 16-17.
  • Вітряк А.О. Сенсорні кіоски самообслуговування в готельно-ресторанній справі // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С. 72-73.
  • Вітряк А.О. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу // Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Сфера обслуговування. Менеджмент та підприємництво / За заг. ред. А.М. Старєвої. – Випуск ІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2018. – С. 5-9.
  • Вітряк А.О. Тестові завдання для оцінювання рівня знань студентів з дисципліни «Маркетинг» – 2018.
  • Пономарчук Н.С. Ділова гра «Лізинг як джерело інвестицій інноваційного розвитку підприємства» // Український журнал прикладної економіки, Т. 2, Ч.4. – С.72-75.
  • Пономарчук Н.С. Методичні рекомендації до навчальної практики «Вступ до фаху» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціалізація: Готельне обслуговування – 2017.
  • Якимчук І.Л. Онлайн вебінар «Розвиток туризму в регіоні», 18 грудня 2021р.
  • Якимчук І.Л. Участь у семінарі та виконання програми «Розвиток інклюзивної компетентності викладача. Організація інклюзивного навчання у закладі освіти», 16 грудня 2021р.
  • Якимчук І.Л. Тестові завдання з підготовки до комплексного фахового екзамену зі спеціальності для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа – 2021.
  • Якимчук І.Л. Навчальна програма комплексного фахового екзамену зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. – 2021.
  • Якимчук І.Л. Коміслива В.І. Вплив пандемії СOVID-19 на туристичний ринок світу // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). – Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: Старобільськ, 2021. – С. 105-107.
  • Якимчук І.Л. Інноваційні технології готельно-ресторанного бізнесу України // Сфера гостинності як потужний чинник розвитку економіки України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – С. 67-72.
  • Якимчук І.Л. Член НМК з розробки Стандарту фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 2021р.
  • Якимчук І.Л. Коміслива В.І. Адміністративні та медико-санітарні заходи мережі готелів Reikartz у період пандемії // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2021 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 89-90.
  • Якимчук І.Л., Нечипорук В.Г. Туристична івент-індустрія України // Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність: I Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених тези доповідей, Дніпро, 25 березня 2021 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – С. 329-334.
  • Якимчук І.Л. Методичні рекомендації щодо підготовки до комплексного фахового екзамену зі спеціальності для студентів галузь знань: 24 Сфера обслуговування, напрям підготовки: 241 Готельно-ресторанна справа спеціалізація Готельне обслуговування – 2020.
  • Якимчук І.Л. Тенденція зростання туризму Херсонщини за 2018 р. // Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Економічні науки. / За заг. ред. А.М. Старєвої. – Випуск ІІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2019. – С. 426 – 431.
  • Якимчук І.Л. Проблеми кадрового забезпечення готельної індустрії // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.7-8.
  • Якимчук І.Л. Інтерактивний сервіс для порівняння туристичних напрямків // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.12-13.
  • Якимчук І.Л. Розвиток готельного господарства у ринкових умовах Інтерактивний сервіс для порівняння туристичних напрямків // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.44-45.
  • Якимчук І.Л. Запуск оновленої версії Bookingbutton від Bookingsuite // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.70-71.
  • Якимчук І.Л. Методичні рекомендації щодо організації виконання курсової роботи з дисципліни: «Організація та технологія обслуговування в готелях» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціалізація: Готельне обслуговування – 2019.
  • Якимчук І.Л. Використання мобільних додатків у готельному господарстві // Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Сфера обслуговування. Менеджмент та підприємництво / За заг. ред. А.М. Старєвої. – Випуск ІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2018. – С. 34-40.
  • Якимчук І.Л. Популяризація туристичного потенціалу міста Кам’янця-Подільського за 2017 рік // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 15 травня 2018 р. / За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, В.В. Мельніченко, С.В. Кандюк-Лебідь. – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2018. – С.182-186.
  • Якимчук І.Л. Методичні рекомендації щодо організації виконання курсової роботи з дисципліни: «Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціалізація: Готельне обслуговування – 2018.