Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Економічних дисциплін

Головна / Економічних дисциплін

Циклова комісія економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 Фінанси, банківська права та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і забезпечує викладання економічних дисциплін для усіх інших спеціальностей коледжу.

Циклова комісія економічних дисциплін забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначені системою стандартів освіти.

Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з економіки, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, підприємницької, біржової діяльності, та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

Основні завдання циклової комісії:

формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні діючих стандартів освіти;

створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і  технологій;

розвиток у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;

формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;

вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи;

профорієнтаційна робота.

Гурткова робота:

  1. Гурток фінансиста, керівник Сандурська О.Й.
  2. Гурток підприємця, керівник Тарасенко Ю.Б.

 

 

Конференції,  семінари, круглі столи:

Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій для реалізації формули успіху: «роботодавець + заклад освіти = кваліфікований фахівець», 23 січня 2020р.

Круглий стіл «Молодіжні підходи до розв’язання економічних проблем», Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 14 листопада 2019р.

Семінар «Нетворкінг з нуля або як знайти роботу після навчання», Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради в рамках ініціативи “Коучингова програма “Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу”, 12 листопада 2019р.

 

II Студентський науково-практичний круглий стіл “Соціальні пріоритети фіскальної політики України” за участі Тернопільського національного економічного університету (кафедра податків та фіскальної політики, студентський науковий гурток “Фіскальний аналітик”), ДВНЗ “Кам’янець – Подільський індустріальний коледж”, 06 листопада 2019р.

Тренінг в рамках ініціативи “Коучингова програма “Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу”, Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради, 22 жовтня 2019р.

XІІ Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми та перспективи соціально – економічного розвитку  в ХХІ столітті», Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 16-17 травня 2019р.

 

Сертифікований навчальний тренінг за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі» з профілактики ризикованої поведінки серед підлітків та учнівської молоді, м. Кам’янець-Подільський, травень 2019 р.

 

Фестиваль науки і творчості «Науковий пікнік у вишиванці», ПДАТУ, 22 травня 2019 р.

 

Всеукраїнський економічний форум «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах», економічний факультет КПНУ ім. Огієнка, 18 жовтня 2018 р.

 

Економічний турнір серез коледжів Західного регіону, економічний факультет ПДАТУ, 22 листопада 2018р.

 

Проект «Україна-Норвегія». Навчання за програмою підготовки «Підприємництво» Тернопільський національний економічний університет (Україна) при участі Школи Бізнесу Нурд Університету (Норвегія),  Тернопіль, вересень-грудень 2018р.

 

Науково-практичний круглий стіл молодих науковців «Митна політика та соціально-економічний розвиток України», ДВНЗ «Кам’янець-Подільський  індустріальний коледж», 22 березня 2017р.

 

Публікації та інша методична робота викладачів:

Бурлюк М.М. Проблемні питання теоретичної і практичної готовності студентів до виробничої практики (ІI Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Практика як основоположна складова підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво»: діалог з роботодавцями. – Хмельницький: РВЦ ХНУ,  2016. – 198 с.

Бурлюк М.М. Вдосконалення освітнього процесу вищих навчальних закладів України в контексті Болонського процесу (ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Забезпечення наступності в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика»): збірник ХКТЕІ – Хмельницький, 2014. – 308 с.

Бурлюк М.М. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент”. Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування,  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2018.

Бурлюк М.М. Бюджетна система. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.

Дильова Ю.А. Інформаційна система як об’єкт управління (Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції). – Миколаїв, 2018. – 280 с.

Дильова Ю.А. Методична розробка «Навчальні та контролюючі тести з організації торгівлі». Спеціальність 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2018.

Дильова Ю.А.            Методична розробка «Використання ділових ігор у процесі вивчення ринкових досліджень». – 2019.

Дильова Ю.А. Ринкові дослідження. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.

Дудко Т.О. Методична розробка для підсумкового контролю знань дисципліни: “Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках” у вигляді тестування. Спеціальність 072. Фінанси, банківська справа та страхування. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2019.

Дудко Т.О. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.

Крилова Т.В. Тестові завдання і задачі з дисципліни «Гроші і кредит» (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 2019. – 55 с.

Крилова Т.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Біржова діяльність» (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – 2019.

Крилова Т.В Збірник тестів з логістики (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)  – 2019.

Крилова Т.В. Робочий зошит для практичних робіт з економічної теорії (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності121 «Інженерія програмного забезпечення») – 2019.

Крилова Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Електронна комерція» (для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)  – 2019.

Крилова Т.В. Логістика. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.

Крилова Т.В. Біржова діяльність. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.

Сандурська О.Й. Ризик – менеджмент як інструмент підвищення результативності фінансово – господарської діяльності малих сільськогосподарських підприємств Хмельниччини. Актуальні проблеми  управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали  Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції науковців, аспірантів та  студентів 10 листопада 2016 р. – Кам’янець-Подільський, 2016. –  346 с.

Сандурська О.Й. Особливості функціонування територіальних центрів соціального обслуговування сільських територіальних громад Кам’янець – Подільського району. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму:  матеріали  II  міжнародної науково-практичної конференції.  –  м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. – 2018. – 354 с.

Сандурська О.Й. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни “Ринок цінних паперів”. Спеціальність 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2018.

Сандурська О.Й. Страхові послуги. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.

Сандурська О.Й. Фінанси. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.

Тарасенко Ю.Б. Методичні вказівки щодо виконання економічної частини  дипломного проекту для студентів випускних курсів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». – 2018.

Тарасенко Ю.Б.  Методичні вказівки щодо виконання економічної частини  дипломного проекту для студентів випускних курсів спеціальності «Розробка програмного забезпечення». – 2018.

Тарасенко Ю.Б. Банківські операції. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – 2020.

Тарасенко Ю.Б. Підприємницька діяльність. Тестовий контроль знань. Навчально-методичний посібник для поточного, підсумкового та самоконтролю для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – 2020.

© 2021 Кам’янець-Подільський індустріальний коледж

Всі права захищено та охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права»