Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

ГОТЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Головна / ГОТЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГОТЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН


Навчання – це скарб, який слідує за своїм власником

протягом всього свого життя.

Циклова комісія готельно-економічних дисциплін здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

 • • 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

 • • 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

 • • 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

 • Комісія забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки фахових молодших бакалаврів, визначені системою стандартів освіти.

  Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, іноземними мовами (англійська, німецька, польська), здатних вирішувати складні виробничі завдання з технології та організації готельного і ресторанного господарства, фінансів та банківської справи, маркетингу та підприємницької діяльності, та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

  Основні напрямки роботи комісії:

 • • формування знань, умінь та навичок студентів у відповідних галузях на рівні діючих стандартів освіти;

 • • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

 • • створення програм освітніх компонентів та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і технологій;

 • • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;

 • • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;

 • • підвищення викладачами свого професійного рівня і педагогічної майстерності.

 • Викладання фахових компонентів та економічних забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають високі професійні, методичні і наукові досягнення, а також практичний досвід.

  Склад циклової комісії:
  Якимчук Інна Леонідівна
  Голова циклової комісії
  Викладач готельної і ресторанної справи, спеціаліст вищої категорії.
  Контактна інформація: teacher13@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кваліфікація магістр з готельної і ресторанної справи, економіст-організатор.

 • • Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

 • Науково-методична робота:
 • • Член НМК з розробки Стандарту фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 2021р.

 • • Член фахового методичного об’єднання фахової передвищої освіти з розробки освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 2022-2023р.

 • • Онлайн-семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, Державна служба якості освіти України // Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», 15 листопада 2022 р.

 • • Круглий стіл «Перспективи ефективної взаємодії стейкхолдерів ОПП, відповідно до сучасних вимог підготовки кадрів», 03 червень 2023р.

 • • Якимчук І., Козак А. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період // Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в ХХІ столітті. Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. – С. 226 -230.

 • • Якимчук І., Волошина В. Розвиток малого та середнього готельно-ресторанного бізнесу як ключовий фактор економічного зростання України // Актуальні проблеми та стратегії розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку. – Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі, 2023. – С.41-43.

 • • Основні стильові напрямки в інтер’єрі готельних підприємств // Наукові дослідження: реалії сьогодення. IX Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція, 31 березня 2023, Україна, Полтава: Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2023. — С.148-153.
 • Бурлюк Марина Миколаївна
  Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher54@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Подільський аграрно-технічний університет, кваліфікація магістр з менеджменту.

 • • Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, кваліфікація економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

 • Науково-методична робота:
 • • Член фахового методичного об’єднання фахової передвищої освіти з розробки освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальністі 072 Фінанси, банківська справ, 2022-2023р.

 • • Круглий стіл «Перспективи ефективної взаємодії стейкхолдерів ОПП, відповідно до сучасних вимог підготовки кадрів», 03 червень 2023р.

 • • VІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», березень 2023р.

 • • Методичний семінар «Основні напрямки роботи заступників директорів з навчальної роботи закладів ФПО», 23 листопада 2022р.
 • Вітряк Алла Олександрівна
  Спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher9@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, кваліфікація економіст.

 • Науково-методична робота:
 • • PR-менеджмент в ресторанному бізнесі // Наукові дослідження: реалії сьогодення. IX Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція, 31 березня 2023, Україна, Полтава : Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2023. — С.16-19.

 • • Вітряк А., Боровець К. Еко-тренди індустрії гостинності // Актуальні проблеми та стратегії розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку. – Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі, 2023. – С. 95-96.

 • • Вітряк А., Чорна В. Стимулювання персоналу в ресторанному бізнесі // Сучасний мотиваційний менеджмент: проблеми та перспективи: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф. (м. Хмельницький, 10 березня 2023 р.) / заг. ред. Митрофанова Н., Цмикал О., Хмельницький: ВСП «ХТЕФК ДТЕУ», 2023. – С.45-47.

 • • Конкурс серед здобувачів освіти закладів професійної технічної та студентів закладів вищої освіти Хмельницької області. «Підприємцями не народжуються – ними стають», 27 жовтня 2022 р.
 • Дильова Юлія Анатоліївна
  Спеціаліст І категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher56@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація магістр з обліку і аудиту.

 • Науково-методична робота:
 • • Круглий стіл «Перспективи ефективної взаємодії стейкхолдерів ОПП, відповідно до сучасних вимог підготовки кадрів», 03 червень 2023р.

 • • Дильова Ю., Ількович В. Нові матеріали та технології // Якість та безпечність товарів. Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк: Вежа-Друк, 2023. ‒ С.164 – 166.

 • • Дильова Ю., Мазур Б.Сучасні методи мотиваційної діяльності // Сучасний мотиваційний менеджмент: проблеми та перспективи: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф. (м. Хмельницький, 10 березня 2023 р.) / заг. ред. Митрофанова Н., Цмикал О., Хмельницький: ВСП «ХТЕФК ДТЕУ», 2023. – С.20-24.

 • • Освітній онлайн-проект «Business Podcasts 2022» від компанії «Епіцентр К», жовтень-листопад 2022 р.
 • Дудко Тамара Олексіївна
  Спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher55@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Тернопільський фінансово-економічний інститут, кваліфікація економіст.

 • Науково-методична робота:
 • • Розробка методичних вказівок до практичних та семінарських занять з освітніх компонентів «Облік і звітність в банках», «Бухгалтерський облік і звітність в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік». Спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 076 Підприємництво та торгівля Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2023.

 • • Розробка тестових завдань для перевірки знань студентів з освітніх компонентів «Облік і звітність в банках», «Бухгалтерський облік і звітність в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік». Спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 076 Підприємництво та торгівля Галузь знань 072. Управління та адміністрування. – 2022.
 • Крилова Тетяна Валеріївна
  Спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher57@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Тернопільська академія народного господарства, кваліфікація магістр з фінансів.

 • Науково-методична робота:
 • • Крилова Т., Маніж І. «Eco-friendly як нова технологія виробництва та упакування продукції і засіб впливу на споживачів». Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк: Вежа-Друк, 2023. ‒ С.170-172.

 • • Крилова Т. Необхідність застосування інновацій та рекламних заходів для забезпечення стратегічного розвитку каменеобробних підприємств в Україні // Актуальні проблеми та стратегії розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку. Матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет – конференції, 25 квітня 2023 р.

 • • Онлайн-курс «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток». Платформа Prometheus, 09 квітня 2023 р.

 • • Розробка методичних рекомендацій щодо виконання економічної частини дипломних проектів для спеціальності 184 Гірництво ОПП «Відкрита розробка корисних копалин», ОПП «Обробка природного каменю» – 2023.
 • Пономарчук Наталя Степанівна
  Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher12@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Тернопільська академія народного господарства, кваліфікація магістр із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

 • • Львівський політехнічний інститут, кваліфікація інженер економіст.

 • Науково-методична робота:
 • • Круглий стіл «Перспективи ефективної взаємодії стейкхолдерів ОПП, відповідно до сучасних вимог підготовки кадрів», 03 червень 2023р.

 • • Розробка навчально-методичного комплексу з дисципліни «Стандартизація, сертифікація та метрологія» для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ОПП “Готельне обслуговування”. – 2023.

 • • Розробка та оновлення навчально-методичних рекомендацій до виконання курсових робіт з освітнього компоненту «Економіка, організація та планування виробництва» для спеціальності 184 Гірництво ОПП “Відкрита розробка корисних копалин”. – 2023.

 • • Розробка та оновлення навчально-методичних рекомендацій до виконання курсових робіт з дисциплін: «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ОПП “Готельне обслуговування”. – 2022.

 • • Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій», 24 січня 2020 р.
 • Сандурська Олена Йосипівна
  Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher58@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Тернопільська академія народного господарства, кваліфікація магістр з фінансів.

 • • Тернопільський інститут народного господарства, кваліфікація економіст.

 • Науково-методична робота:
 • • Член фахового методичного об’єднання фахової передвищої освіти з розробки освітньо-професійної програми «Підприємництво та торгівля» освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, 2022-2023р.

 • • Круглий стіл «Перспективи ефективної взаємодії стейкхолдерів ОПП, відповідно до сучасних вимог підготовки кадрів», 03 червень 2023р.

 • • VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом»,15 березня 2023 р.

 • • Тренінг «Зміцнення ресурсу колективу та кожної особистості задля розвитку закладу», 27 січня 2023 р.

 • • Стартап школа для молоді громади центру Ейдос та Кам’янець-Подільської міської ради, 18-19 листопада 2022р.
 • Тарасенко Юлія Борисівна
  Старший викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.
  Контактна інформація: teacher59@kpik.org.ua
  Освіта:

 • • Київський державний економічний університет, кваліфікація економіст.

 • Науково-методична робота:
 • • Тарасенко Ю., Галяс К. Використання логістики в управлінні туристичним підприємством // Актуальні проблеми та стратегії розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку. – Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі, 2023. – С.141-143.

 • • Тарасенко Ю., Собко А. Інноваційний потенціал туристичного бізнесу у сучасних умовах // Сучасний мотиваційний менеджмент: проблеми та перспективи: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф. (м. Хмельницький, 10 березня 2023 р.) / заг. ред. Митрофанова Н., Цмикал О., Хмельницький: ВСП «ХТЕФК ДТЕУ», 2023. – С. 54-58.

 • • Тарасенко Ю., Черкас Ю. Перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Товарознавство: сьогодення і майбутнє». Хмельницький, 6 березня 2023 р.

 • • Курс Забезпечення якості освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів, 23-26 січня 2023 р.