Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Іноземних мов та готельних технологій

Головна / Іноземних мов та готельних технологій

Циклова комісія готельних технологій є випусковою для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа і забезпечує викладання фахових дисциплін.

Комісія забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначені системою стандартів освіти.

Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з готельно-ресторанної справи, економіки, технології та організації готельного і ресторанного господарства, інформаційних технологій в готельно-ресторанній справі, іноземних мов (англійська, німецька, польська) та ін.

Гурткова робота:

  1. Гурток «Готельєр-ресторатор», керівник Якимчук І.Л.
  2. Гурток «Маркетинг HoReCa», керівник Вітряк А.О.

Конференції,  семінари, круглі столи:

 • Онлайн-турнір для учнівської та студентської молоді «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в сучасних умовах» (Державний біотехнологічний університет, м. Харків, травень 2022р.)
 • Онлайн вебінар «Планування кар’єри: які навички потрібні у сфері HORECA сьогодні?» центру готельно-ресторанної справи національної мережі Reikartz Hotel Group та Херсонської обласної державної адміністрації, 16 лютого 2022 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сфера гостинності як потужний чинник розвитку економіки України», м. Житомир, 08 грудня 2021р.
 • I Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», м. Старобільськ, 16–17 листопада 2021р.
 • ЛІТНІЙ КЕМП від Reikartz Hotel Group, 22 червня – 30 липня 2021р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», Харківський державний університет харчування та торгівлі, 12 травня 2021р.
 • I Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених «Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: перспективи, конкурентоздатність», Університет ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 25 березня 2021р.
 • Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій для реалізації формули успіху: «роботодавець + заклад освіти = кваліфікований фахівець», м. Кам’янець-Подільський, 23 січня 2020р.
 • Семінар «Техніка пошуку роботи» в студії кар’єрного розвитку «ВЕКТОР.ocz», 20 січня 2020р.
 • Панельна дискусія «Кам’янець туристичний 2019: досягнення та не використанні резерви», м. Кам’янець-Подільський, 26 вересня 2019 р.
 • І Всеукраїнська студентська науково-практичної інтернет-конференція «РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІНОВАЦІЇ» Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ, 18 квітня 2019 р.
 • Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізація «Готельне обслуговування») на базі Національного університету харчових технологій, м. Київ, 23-24 травня 2019 р.
 • Всеукраїнський форум «МОЛОДІЖНІ СХОДИНКИ в Кам’янець-Подільській фортеці», м. Кам’янець-Подільський, 13-14 вересня 2019р.
 • 26 Міжнародний туристичний салон «УКРАЇНА», м. Київ, 2 жовтня 2019 р.
 • «День відкритих дверей в Reikartz Hotel Group», м. Кам’янець-Подільський, 11 жовтня 2019р.
 • 20 Міжнародна виставка «ТурЕКСПО» туристичного бізнесу Західної України, м. Львів, 30 жовтня 2019р.
 • Всеукраїнський економічний форум «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах», Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 18 жовтня 2018р.
 • 25 Міжнародна туристична виставка UITT: «Україна – Подорожі та Туризм», м. Київ, 27-29 березня 2018р.

Публікації та інша методична робота викладачів:

 • Вітряк А.О. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг» – 2021.
 • Вітряк А.О. Маркетинг HoReCa // Сфера гостинності як потужний чинник розвитку економіки України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – С. 88-90.
 • Вітряк А.О., Вітряк Н.В. Квест-екскурсія як новий напрям розвитку туристичної привабливості міста Кам’янець-Подільський // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). – Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: Старобільськ, 2021. – С. 20-22.
 • Вітряк А.О., Соколова В.О. SMM-маркетинг як інструмент популяризації готельного підприємства // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2021 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 124-125.
 • Вітряк А.О., Вознюк К.Р. Готельно-ресторанний бізнес в Україні та світі // Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність: I Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених тези доповідей, Дніпро, 25 березня 2021 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – С. 329-334.
 • Вітряк А.О. Функціонування та характеристика готелів «V8 HOTEL» І «V8 HOTEL CLASSIC» // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С. 16-17.
 • Вітряк А.О. Сенсорні кіоски самообслуговування в готельно-ресторанній справі // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С. 72-73.
 • Вітряк А.О. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу // Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Сфера обслуговування. Менеджмент та підприємництво / За заг. ред. А.М. Старєвої. – Випуск ІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2018. – С. 5-9.
 • Вітряк А.О. Тестові завдання для оцінювання рівня знань студентів з дисципліни «Маркетинг» – 2018.
 • Пономарчук Н.С. Ділова гра «Лізинг як джерело інвестицій інноваційного розвитку підприємства» // Український журнал прикладної економіки, Т. 2, Ч.4. – С.72-75.
 • Пономарчук Н.С. Методичні рекомендації до навчальної практики «Вступ до фаху» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціалізація: Готельне обслуговування – 2017.
 • Якимчук І.Л. Онлайн вебінар «Розвиток туризму в регіоні», 18 грудня 2021р.
 • Якимчук І.Л. Участь у семінарі та виконання програми «Розвиток інклюзивної компетентності викладача. Організація інклюзивного навчання у закладі освіти», 16 грудня 2021р.
 • Якимчук І.Л. Тестові завдання з підготовки до комплексного фахового екзамену зі спеціальності для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа – 2021.
 • Якимчук І.Л. Навчальна програма комплексного фахового екзамену зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. – 2021.
 • Якимчук І.Л. Коміслива В.І. Вплив пандемії СOVID-19 на туристичний ринок світу // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). – Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»: Старобільськ, 2021. – С. 105-107.
 • Якимчук І.Л. Інноваційні технології готельно-ресторанного бізнесу України // Сфера гостинності як потужний чинник розвитку економіки України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – С. 67-72.
 • Якимчук І.Л. Член НМК з розробки Стандарту фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 2021р.
 • Якимчук І.Л. Коміслива В.І. Адміністративні та медико-санітарні заходи мережі готелів Reikartz у період пандемії // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2021 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 89-90.
 • Якимчук І.Л., Нечипорук В.Г. Туристична івент-індустрія України // Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність: I Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених тези доповідей, Дніпро, 25 березня 2021 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – С. 329-334.
 • Якимчук І.Л. Методичні рекомендації щодо підготовки до комплексного фахового екзамену зі спеціальності для студентів галузь знань: 24 Сфера обслуговування, напрям підготовки: 241 Готельно-ресторанна справа спеціалізація Готельне обслуговування – 2020.
 • Якимчук І.Л. Тенденція зростання туризму Херсонщини за 2018 р. // Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Економічні науки. / За заг. ред. А.М. Старєвої. – Випуск ІІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2019. – С. 426 – 431.
 • Якимчук І.Л. Проблеми кадрового забезпечення готельної індустрії // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.7-8.
 • Якимчук І.Л. Інтерактивний сервіс для порівняння туристичних напрямків // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.12-13.
 • Якимчук І.Л. Розвиток готельного господарства у ринкових умовах Інтерактивний сервіс для порівняння туристичних напрямків // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.44-45.
 • Якимчук І.Л. Запуск оновленої версії Bookingbutton від Bookingsuite // Розвиток готельно-ресторанної індустрії України: проблеми, перспективи, інновації. – Львів: ЛДКХПП НУХТ, 2019. – С.70-71.
 • Якимчук І.Л. Методичні рекомендації щодо організації виконання курсової роботи з дисципліни: «Організація та технологія обслуговування в готелях» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціалізація: Готельне обслуговування – 2019.
 • Якимчук І.Л. Використання мобільних додатків у готельному господарстві // Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Сфера обслуговування. Менеджмент та підприємництво / За заг. ред. А.М. Старєвої. – Випуск ІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2018. – С. 34-40.
 • Якимчук І.Л. Популяризація туристичного потенціалу міста Кам’янця-Подільського за 2017 рік // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 15 травня 2018 р. / За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, В.В. Мельніченко, С.В. Кандюк-Лебідь. – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2018. – С.182-186.
 • Якимчук І.Л. Методичні рекомендації щодо організації виконання курсової роботи з дисципліни: «Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціалізація: Готельне обслуговування – 2018.