Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Комп’ютерних дисциплін

Головна / Комп’ютерних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін є випусковою для спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та 123 Комп’ютерна інженерія. Також викладачі комісії задіяні в підготовці фахівців усіх спеціальностей, що випускаються в коледжі.

Основним завданням циклової комісії є підготовка висококваліфікованих працівників в галузі інформаційних технологій, конкурентоспроможних фахівців, свідомих громадян своєї держави.

Ключові напрямки та завдання діяльності викладачів циклової комісії комп’ютерних дисциплін:

 • • стимулювання здобувачів освіти до зацікавленості в майбутній професії, особистісного саморозвитку, формування конкурентних переваг, уміння працювати в команді, вчитися упродовж життя;

 • • залучення здобувачів освіти до участі у фахових олімпіадах, конференціях, проєктах тощо;

 • • впровадження інтерактивних та новітніх методів навчання в освітній процес;

 • • систематичне підвищення рівня фахової кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів циклової комісії;

 • • розвиток стратегічного партнерства із стейкхолдерами для визначення актуальних аспектів підготовки спеціалістів в галузі, місць проходження здобувачами освіти практики та створення умов для можливого забезпечення роботою випускників;

 • • постійна робота у напрямку оновлення та вдосконалення освітньо-професійних програм, з орієнтацією на потреби здобувачів освіти з врахуванням думки стейкхолдерів.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ


КУЗЬМИЧ Василій Степанович
Голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Працює в коледжі з: 2005 року
Освіта:

 • • 1997 р. – закінчив Чернівецький державний університет ім. М.Ю. Федьковича за спеціальністю «Радіотехніка»;

 • • 2008 р. – закінчив Тернопільський національний економічний університет, за спеціальністю «Програмні засоби автоматизованих систем».

Дисципліни, які викладає:

 • • Об’єктно-орієнтоване програмування

 • • Основи програмування та алгоритмічні мови

 • • Програмування

 • • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування

 • • Розробка Web-застосувань

Контактна інформація: teacher3@kpik.org.ua


ДЮМІН Денис Миколайович
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії
Працює в коледжі з: 2005 року
Освіта:

 • • 2006 р. – закінчив Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики»;

 • • 2007 р. – закінчив Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Управління навчальними закладами»;

 • • 2020 р. – закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

Дисципліни, які викладає:

 • • Інформатика

 • • Обчислювальна техніка та програмування

 • • Групова динаміка та комунікації

 • • Обробка маркшейдерської інформації на ПЕОМ

 • • Текстові редактори та видавничі системи

 • • Курс користувача ПЕОМ

 • • Гірничо-комп’ютерна графіка

 • • Інформаційні та комунікаційні технології

 • • Електрорадіовимірювання

 • • Інформаційні та комунікаційні системи в галузі

 • • Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

 • • Комп’ютерна графіка та візуалізація даних

 • • Комп’ютерні системи та мережі

 • • Проєктний практикум

 • • Системи передавання даних

 • • Навчальна електрорадіомонтажна практика

 • • Навчальна електрорадіовимірювальна практика

 • • Навчальна практика на отримання робочої професії

 • • Навчальна практика з основ програмування

 • • Навчальна практика з обслуговування комп’ютерної техніки

 • • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування

Контактна інформація: teacher2@kpik.org.ua


МЕДВЕЦЬКА Руслана Миколаївна
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Працює в коледжі з: 2001 року
Освіта:

 • • 2001 р. – закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Фізика та основи інформатики»;

 • • 2003 р. – закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика»;

 • • 2020 р. – закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

Дисципліни, які викладає:

 • • Інженерна та комп’ютерна графіка

 • • Інженерна і комп’ютерна графіка

 • • Комп’ютерна графіка

 • • Програмування

 • • Інформатика і комп’ютерна техніка

 • • Інформатика

 • • Комп’ютерна техніка та програмування

 • • Комп’ютерна техніка

 • • Текстові редактори та видавничі системи

 • • Розробка Web-застосувань

 • • STEM-технології

 • • Вступ до спеціальності

 • • Технології

 • • Інформаційні та комунікаційні системи в галузі Бази даних

 • • Навчальна практика з баз даних

 • • Навчальна практика з основ програмування

Контактна інформація: teacher4@kpik.org.ua


МОЗОЛЮК Тетяна Миколаївна
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук
Працює в коледжі з: 2005 року
Освіта:

 • • 1995 р. – закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Математика»;

 • • 2012 р. – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, захист кандидатської дисертації на тему «Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів».

Дисципліни, які викладає:

 • • Автоматизовані системи обробки інформації

 • • Алгоритми і методи обчислень

 • • Алгоритми та структури даних

 • • Інформатика і комп’ютерна техніка

 • • Текстові редактори та видавничі системи

 • • Інформаційні системи в готельному господарстві

 • • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

 • • Інформаційні системи і технології підприємств торгівлі та біржової діяльності

 • • Бази даних

 • • Інформатика

 • • Навчальна практика з операційних систем і програмування

 • • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування

 • • Навчальна практика з операційних систем

Контактна інформація: teacher5@kpik.org.ua


НИКИФОРЧИН Сергій Зіновійович
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії
Працює в коледжі з: 2002 року
Освіта:

 • • 2002р. – закінчив Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інженерні технології»;

 • • 2003р. – закінчив Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Дисципліни, які викладає:

 • • Охорона праці в галузі

 • • Охорона праці

 • • Тестування програмного забезпечення

 • • Технології

 • • Групова динаміка та комунікації

 • • Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж

 • • Вступ до спеціальності

 • • Навчальна електрорадіомонтажна практика

 • • Навчальна електрорадіовимірювальна практика

 • • Навчальна практика на отримання робочої професії

 • • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування

 • • Навчальна практика з операційних систем

 • • Навчальна практика з основ програмування

 • • Навчальна практика з баз даних/p>

Контактна інформація: teacher1@kpik.org.ua


НІКОЛАШИНА Тетяна Юріївна
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Працює в коледжі з: 1997 року
Освіта:

 • • 1997 р. – закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Математика та основи інформатики»;

 • • 2009 р. – закінчила Тернопільський національний економічний університет, за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

Дисципліни, які викладає:

 • • Бази даних

 • • Захист інформації к комп’ютерних системах

 • • Організація комп’ютерних мереж

 • • Периферійні пристрої

 • • Комп’ютерні системи та мережі

 • • Інформатика

 • • Інформаційні та комунікаційні системи в галузі

 • • Навчальна практика з баз даних

 • • Навчальна практика з основ програмування

 • • Навчальна практика з операційних систем

Контактна інформація: teacher6@kpik.org.ua


ПИЛЮЙКО Оксана Анатоліївна
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії
Працює в коледжі з: 2007 року
Освіта:

 • • 2008 р. – закінчила Кам‘янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, за спеціальністю «Інформатика».

Дисципліни, які викладає:

 • • Архітектура комп’ютера

 • • Комп’ютерна логіка

 • • Операційні системи

 • • Основи програмної інженерії

 • • Системи візуального програмування

 • • Конструювання програмного забезпечення

 • • Інструментальні засоби візуального програмування

 • • Проєктний практикум

 • • Алгоритми і методи обчислень

 • • Навчальна практика з операційних систем та програмування

 • • Навчальна практика з операційних систем

Контактна інформація: teacher7@kpik.org.ua


СТЕНЬГАЧ Сергій Васильович
Категорія, педагогічне звання: спеціаліст ІІ категорії
Працює в коледжі з: 2018 року
Освіта:

 • • 2018 р. – закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Комп‘ютерна інженерія»

Дисципліни, які викладає:

 • • Комп’ютерна електроніка

 • • Комп’ютерна схемотехніка

 • • Конструювання програмного забезпечення

 • • Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж

 • • Системне програмування

 • • Проєктний практикум

 • • Електрорадіовимірювання

 • • Проєктний практикум

 • • Навчальна електрорадіовимірювальна практика

 • • Навчальна електрорадіомонтажна практика

 • • Навчальна практика з основ програмування

Контактна інформація: teacher8@kpik.org.ua

 
 

Силабуси освітніх компонентів

 
 
 

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

 


Теоретичне та практичне навчання студентів

 

Тиждень циклової комісії комп’ютерних дисциплін

 

Конкурс STEM-проєктів

 

День відкритих дверей

 

Гурткова робота

 

День безпечного інтернету

 

.

Волонтерська діяльність

 

Благодійний ярмарок

 

Захист дипломних проєктів