Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Наша історія

Головна / Наша історія

Кам’янець-Подільський індустріальний коледж

Кам’янець-Подільський індустріальний коледж є правонаступником Кам’янець-Подільського індустріального технікуму, заснованого в 1945 р. За наказом Міністра освіти і науки України  7 листопада 2007р. технікум перейменовано у державний вищий навчальний заклад “Кам’янець-Подільський індустріальний коледж”. Місія діяльності коледжу полягає в якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку молоді як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

Про ДВНЗ “Кам’янець-Подільський індустріальний коледж”

ДВНЗ “Кам’янець-Подільський індустріальний коледж” – це сучасний вищий навчальний заклад, широко відомий своїми випускниками не тільки на території України, а й поза її межами. Кам’янець-Подільський індустріальний технікум був створений Постановою Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) в 1945 році. Найперша спеціальність “Електроустаткування промислових підприємств і установок” існує до сьогоднішнього дня, і її випускники користуються великим попитом на ринку праці. На вимогу часу відкривались нові спеціальності: “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”, “Холодна обробка металів різанням”, “Технологія в’яжучих матеріалів”, “Геологія, пошуки і розвідка родовищ корисних копалин”, “Гірнича електромеханіка”, “Маркшейдерська справа” тощо. На початку 90-х років минулого століття технікум, як і всі навчальні заклади України, переживав нелегкі часи. Виникали проблеми з фінансуванням, працевлаштуванням випускників. Тому, враховуючи потреби регіону і кон’юнктуру ринку, було відкрито нові спеціальності: “Землевпорядкування”, спеціалісти якого в наш час земельних реформ, дуже потрібні у народному господарстві, “Технологія обробки природного каменю”, випускники якої стали першими в Україні дипломованими спеціалістами. З початку 2000 року відкрито ще сім нових спеціальностей: “Фінанси і кредит”, “Готельне обслуговування”, „Маркетингова діяльність”, , “Розробка програмного забезпечення”, “Маркшейдерська справа”, „Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”, „Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” Студенти – господарі свого коледжу, вони люблять його, збагачують найкращі традиції, піклуються про збереження матеріально-технічної бази. До їх послуг 83 лабораторії і аудиторії, три майстерні, три спортивних зали, бібліотека з читальною залою, актова зала, мінералогічний музей, музей історії коледжу. Вивчення інформатики і комп’ютерної техніки здійснюється в 6 лабораторіях, які обладнано 100 комп’ютерами. Два гуртожитки повністю забезпечують потреби студентів у житлі. Підготовку спеціалістів у коледжі здійснює висококваліфікований, згуртований педагогічний колектив, у якому працює 102 викладача. З них 55 осіб викладачі вищої категорії, 10 осіб викладачі методисти, 10 осіб –старші викладачі. Творчим надбанням колективу викладачів є публікації, програми, навчально-методичні посібники, статті методичного спрямування у педагогічних газетах і журналах. Для колективу характерна стабільність – багато викладачів, які закінчили в свій час технікум, нині працюють у коледжі. Зусиллями працівників технікуму створено колективну монографію «Літопис Кам’янець-Подільського індустріального технікуму». У коледжі розроблено свій герб, створено прапор, гімн та друкований засіб масової інформації – газета «Індустрія». Згідно з вимогами часу і відповідно до положень Болонського процесу коледж здійснює міжнародну діяльність у галузі освіти. У 2010 році було підписано Договір про співпрацю між коледжем та Комплексом професійних шкіл ім. Народної освіти польського міста Глогова. Кожного року відбуваються обміни між польськими і українськими студентами. Делегації  складаються з шести-восьми студентів всіх спеціальностей. Студенти живуть в сім’ях і знайомляться з історичною спадщиною двох держав, народними традиціями. Викладачі вивчають методику викладання дисциплін в країнах Євросоюзу, обмінюються досвідом з організації навчально-виховного процесу.