Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Готельно-ресторанна справа

Головна / Готельно-ресторанна справа

спеціалізація “Управління в організаціях готельного та ресторанного господарства”

Спеціальність започаткована у 2004 році. Кваліфікація молодшого спеціаліста – фахівець з готельного обслуговування. Термін навчання – 3 роки і 6 місяців на базі неповної середньої освіти (9 класів). Ліцензований обсяг – 25 осіб. Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. Умови вступу дивимось Правила прийому.

Розвиток готельно-туристичної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки туризм є одним із важливих чинників виходу нашої економіки з кризи, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення.

Основною складовою туристичної галузі є готельне господарство. Адже саме готельні господарства виконують одну із найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Готельне господарство вважається однією із найважливіших галузей світового господарства.

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей.

«Готельне обслуговування» – одна з актуальних і перспективних спеціальностей, яка необхідна для забезпечення роботи готельної та ресторанної інфраструктури. Фахівці з готельного обслуговування повинні вміти організовувати діяльність щодо надання основних видів послуг, організовувати виробництво і обслуговування у закладах ресторанного господарства, процес виробництва і надання готельних послуг, забезпечувати охорону праці та техніку безпеки, належний рівень якості продукції, опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств готельно-ресторанної галузі, володінні практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій та ін. До фахівця з готельного обслуговування висуваються такі індивідуальні вимоги як креативне мислення, гарний етикет та високий рівень культури, творчі здібності, комунікабельність, дисциплінованість.

Фахівці з готельного обслуговування готуються як працівники для роботи в готелях, ресторанах, туристичних і санаторно-курортних комплексах, з організації відпочинку та спеціального обслуговування. Випускники спеціальності «Готельне обслуговування», за умов набуття відповідного освітньо-кваліфікаційного     рівня,  можуть     продовжити     навчання в Тернопільському національному економічному університеті за фаховим спрямуванням «Менеджмент туристичного та готельного бізнесу» та за програмою Євростудій Україно-Нідерландського факультету з вступом на З курс. Однією з переваг цієї програми є можливість стажування в європейських, американських та канадських університетах за умови володіння англійською мовою.