Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Землевпорядних дисциплін

Головна / Землевпорядних дисциплін

Віддай людині крихітку себе,

за це душа наповниться світлом!

Л. Костенко


Циклова комісія землевпорядних дисциплін є випусковою для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій і забезпечує викладання фахових дисциплін для неї.

Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з геодезії, землевпорядного проектування, земельного права, земельного кадастру, та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості, справжнього патріота України.

Основна мета роботи циклової комісії:

 • • формування знань, умінь та навичок студентів у галузі геодезії та землеустрою на рівні діючих стандартів освіти;

 • • створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і технологій;

 • • розвиток у студентської молоді шляхом набуття уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;

 • • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;

 • • удосконалення організації навчального процесу спеціальності, впровадження нових інноваційних технологій;

 • • підвищення викладачами свого професійного рівня і педагогічної майстерності;

 • • профорієнтаційна робота.

Викладання землевпорядних дисциплін забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають високі професійні, методичні і наукові досягнення, а також практичний досвід.

До складу комісії входять:


Вовк Ігор Дмитрович
Голова циклової комісії землевпорядних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач».
У коледжі працює з 1995 року.
Контактна інформація: igorvovk1972@gmail.com
Освіта:

 • • 1994 р. – закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Землевпорядкування», здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2002 р. – закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Земельне право», «Геодезичні роботи при землеустрої» та «Фотограмметрія».
Кредо викладача: Вимогливість до студентів у поєднанні з повагою до їхньої особистості.
 Вовк Олена Вікторівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».
У коледжі працює з 2004 року.
Контактна інформація: olenavovkk@gmail.com
Освіта:

 • • 2004 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Геодезія, картографія та землевпорядкування», здобула кваліфікацію бакалавра з землевпорядкування та кадастру.
 • • 2005 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Основи меліорації та ландшафтознавства», «Державний контроль за використанням та охороною земель і їх моніторинг », «Землеустрій населених пунктів» та «Управління земельними ресурсами».
Кредо викладача: Єдиний спосіб робити свою роботу добре – це любити її. (Стів Джобс).
 Бабінська Олена Василівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2002 року.
Контактна інформація: elena.gorlizkaja@gmail.com
Освіта:

 • • 1999 р. – закінчила Київський національний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2002 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Земельний кадастр», «Основи картографування», «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система», «Топографічне та землевпорядне креслення».
Кредо викладача: Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш (В. Й. Ключевський)
 Заставна Наталія Феліксівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2004 року.
Контактна інформація: n.zastavna@gmail.com
Освіта:

 • • 2005 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2008 р. – закінчила Рівненський національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра з землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Землевпорядне проектування», «Грошова оцінка земель і нерухомості», «Протиерозійна організація території».
Кредо викладача: Ніколи не зупинятись на досягнутому, бо життя – це процес, тому потрібно завжди рухатися вперед!
 Кирилюк Людмила Вікторівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2002 року.
Контактна інформація: kyryliukqeodeze@gmail.com
Освіта:

 • • 2003 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію спеціаліста із землевпорядкування та кадастру.
 • • 2006 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра з землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Геодезія», «Стандартизація та метрологія» й «Математична обробка геодезичних вимірювань».
Кредо викладача:Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться.
 Кухарук Андрій Анатолійович
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2002 року
Контактна інформація: kukharuk.a.27.03@gmail.com
Освіта:

 • • 2001 р. – закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2002 р. – закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру.
 • • 2012 р. – закінчив Подільський аграрно-технічний університет, спеціальність «Облік і аудит», здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Основи ґрунтознавства та геології», «Основи сільськогосподарського виробництва» та «Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва».
Кредо викладача:Оратор повинен вичерпати тему, а не терпіння слухачів. (В. Черчиль)
 
Циклова комісія землевпорядних дисциплін має чітко сформульовані цілі, які відповідають стратегії діяльності Кам’янець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій. Основною формою роботи є розробка заходів, спрямованих на здійснення якісної підготовки фахівців і чітку організацію освітнього процесу. Позиції і рекомендації стейкголдерів, зокрема, роботодавців та академічної спільноти, визначають цілі та програмні результати навчання, які враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, регіонального та галузевого контексту, готовність роботодавців до подальшої участі в удосконаленні діяльності циклової комісії.

З метою популяризації землевпорядних дисциплін та обміну педагогічним досвідом викладачами періодично проводяться тижні спеціальності, що поєднують різноманітні форми роботи: тренінги, форуми, дебати, дискусії, бесіди, відкриті лекції, круглі столи, майстер-класи тощо.

Викладачі постійно працюють над упровадженням новітніх освітніх технологій та інтерактивних методів навчання в освітній процес, у тому числі використання мультимедійних засобів (презентацій, відео та фото матеріалів), проведення тематичних ігор, регулярно організовують екскурсії студентської молоді до землевпорядних підприємств, установ та організацій, а також сприяють залученню до відкритих лекцій та засідань гуртків з метою набуття студентами-землевпорядниками перших професійних навичок. Інноваційні підходи до навчального процесу дають можливість підготувати конкурентоздатного на ринку праці молодого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра з геодезії та землеустрою – випускника коледжу.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентам-землевпорядникам при проходженні навчальних практик. На яких студенти набувають практичних навиків роботи з сучасними геодезичними приладами.

Колектив циклової комісії систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації: викладачі здобувають освіту за суміжними напрямами, є слухачами сертифікаційних програм і курсів, учасниками методичних об’єднань.

Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють виховній роботі, є кураторами студентських груп, регулярно організовують екскурсії для студентів коледжу, зустрічі з митцями, перегляди кінофільмів, дбають про всебічний розвиток майбутніх фахівців тощо.

Постійне вдосконалення навчально-виховного процесу спрямованого на якісну підготовку майбутніх фахівців у сфері геодезії та землеустрою, органічне поєднання навчання і виховання творчої особистості – це спільні турботи й інтереси, які об’єднують колектив викладачів та студентів спеціальності “Геодезія та землеустрій”.