Кам’янець-Подільський
індустріальний коледж

Землевпорядних дисциплін

Головна / Землевпорядних дисциплін

Циклова комісія землевпорядних дисциплін є випусковою для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій і забезпечує викладання фахових дисциплін для неї.

Циклова комісія землевпорядних дисциплін забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначені системою стандартів освіти.

Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з геодезії, землевпорядного проектування, земельного права, земельного  кадастру,  та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

Основні завдання циклової комісії:

формування  знань, умінь та навичок студентів у галузі геодезії та землеустрою на рівні діючих стандартів освіти;

створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і  технологій;

розвиток у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;

формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;

вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи;

профорієнтаційна робота.

Гурткова робота:

  1. Гурток «Геодезист», керівник Кирилюк Л.В.
  2. Гурток «Фотограмметрист», керівник Вовк І.Д.
  3. Гурток «Кресляр», керівник Вовк О.В.
  4. Гурток «Землевпорядне проектування», керівник Заставна Н.Ф.

 

 

Конференції,  семінари, круглі столи:

Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій для реалізації формули успіху: «роботодавець + заклад освіти = кваліфікований фахівець», 23 січня 2020р.

 

Публікації та інша методична робота викладачів:

Вовк І.Д. Методична розробка  «Формування професійної компетенції майбутніх землевпорядників в процесі вивчення фахових дисциплін» – 2017.

Вовк І.Д. Методичні вказівки для проходження виробничих практик (технологічна, переддипломна) – 2017.

Вовк І.Д. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – 2019.

Бабінська О.В. Методична розробка  «Встановлення та вивчення міжпредметних зв’язків при виконанні курсового проекту з дисципліни «Землевпорядне проектування» – 2016.

Бабінська О.В. Електронний підручник з дисципліни «Земельний кадастр» для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – 2018.

Бабінська О.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи картографування» – 2019.

Вовк О.В. Методична розробка «Тестові питання для перевірки контрольних знань з дисципліни

«Основи меліорації та ландшафтознавства» – 2018.

Вовк О.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи меліорації та ландшафтознавства» – 2018.

Вовк О.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління земельними ресурсами» – 2018.

Вовк О.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – 2019.

Вовк О.В.  Методичні вказівки до проведення навчальної практики набуття робітничої професії «Кресляр» – 2020.

Заставна Н.Ф. Методичні розробка «Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Землевпорядне проектування» – 2015.

Заставна Н.Ф. Методична розробка «Комплексне використання сучасних засобів навчання в реалізації особистісно-орієнтованих технологій при вивченні землевпорядних дисциплін» – 2020.

Кухарук А.А. Методична розробка «Запровадження сучасних комп’ютерних технологій в навчальний процес при викладанні дисципліни «Геодезія» – 2015.

Кирилюк Л.В. Методична розробка «Блог як перший крок до електронної дистанційної освіти» –  2017.

Кирилюк Л.В. Автор блогу «ВІРТУАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ГЕОДЕЗІЇ» https://myqeodezy.blogspot.com – 2017.

Кирилюк Л.В. Методична розробка «Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів ІІ курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій» – 2018.

Кирилюк Л.В. Методична розробка «Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів ІІІ курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій» – 2018.

Кирилюк Л.В. Методична розробка «Щоденник–звіт для проходження навчальної геодезичної практики з «Тахеометричної зйомки» – 2018.

Кирилюк- Л.В. Методична розробка «Щоденник-звіт для проходження навчальної геодезичної практики з «Нівелювання» – 2018.

Кирилюк Л.В. Методична розробка «Формування мотивації до навчання в студентів на заняттях геодезії з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної освіти» – 2019.

© 2021 Кам’янець-Подільський індустріальний коледж

Всі права захищено та охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права»