Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Землевпорядних дисциплін

Головна / Землевпорядних дисциплін

Віддай людині крихітку себе,

за це душа наповниться світлом!

Л. Костенко


Циклова комісія землевпорядних дисциплін є випусковою для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій і забезпечує викладання фахових дисциплін для неї.

Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з геодезії, землевпорядного проєктування, земельного права, земельного кадастру, та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості, справжнього патріота України.

Основна мета роботи циклової комісії:

 • • формування знань, умінь та навичок студентів у галузі геодезії та землеустрою на рівні діючих стандартів освіти;

 • • створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і технологій;

 • • розвиток у студентської молоді шляхом набуття уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;

 • • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;

 • • удосконалення організації навчального процесу спеціальності, впровадження нових інноваційних технологій;

 • • підвищення викладачами свого професійного рівня і педагогічної майстерності;

 • • профорієнтаційна робота.

Викладання землевпорядних дисциплін забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають високі професійні, методичні і наукові досягнення, а також практичний досвід.

До складу комісії входять:


Вовк Ігор Дмитрович
Голова циклової комісії землевпорядних дисциплін.
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач».
У коледжі працює з 1995 року.
Контактна інформація: igorvovk1972@gmail.com
Освіта:

 • • 1994 р. – закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Землевпорядкування», здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2002 р. – закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Земельне право», «Геодезичні роботи при землеустрої» та «Фотограмметрія».
Кредо викладача: Вимогливість до студентів у поєднанні з повагою до їхньої особистості.
 Вовк Олена Вікторівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2004 року.
Контактна інформація: olenavovkk@gmail.com
Освіта:

 • • 2004 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Геодезія, картографія та землевпорядкування», здобула кваліфікацію бакалавра з землевпорядкування та кадастру.
 • • 2005 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Основи меліорації та ландшафтознавства», «Державний контроль за використанням та охороною земель і їх моніторинг », «Землеустрій населених пунктів» та «Управління земельними ресурсами».
Кредо викладача: Єдиний спосіб робити свою роботу добре – це любити її. (Стів Джобс).
 Бабінська Олена Василівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2002 року.
Контактна інформація: elena.gorlizkaja@gmail.com
Освіта:

 • • 1999 р. – закінчила Київський національний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2002 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Земельний кадастр», «Основи картографування», «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система», «Топографічне та землевпорядне креслення».
Кредо викладача: Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш (В. Й. Ключевський)
 Заставна Наталія Феліксівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2004 року.
Контактна інформація: n.zastavna@gmail.com
Освіта:

 • • 2005 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2008 р. – закінчила Рівненський національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра з землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Землевпорядне проєктування», «Грошова оцінка земель і нерухомості», «Протиерозійна організація території».
Кредо викладача: Ніколи не зупинятись на досягнутому, бо життя – це процес, тому потрібно завжди рухатися вперед!
 Кирилюк Людмила Вікторівна
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2002 року.
Контактна інформація: kyryliukqeodeze@gmail.com
Освіта:

 • • 2003 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію спеціаліста із землевпорядкування та кадастру.
 • • 2006 р. – закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра з землевпорядкування та кадастру.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Геодезія», «Стандартизація та метрологія» й «Математична обробка геодезичних вимірювань».
Кредо викладача:Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться.
 Кухарук Андрій Анатолійович
Викладач землевпорядних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».
У коледжі працює з 2002 року
Контактна інформація: kukharuk.a.27.03@gmail.com
Освіта:

 • • 2001 р. – закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника.
 • • 2002 р. – закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», присвоєно кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру.
 • • 2012 р. – закінчив Подільський аграрно-технічний університет, спеціальність «Облік і аудит», здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

Навчальна робота: дисципліни, які викладає: «Основи ґрунтознавства та геології», «Основи сільськогосподарського виробництва» та «Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва».
Кредо викладача:Оратор повинен вичерпати тему, а не терпіння слухачів. (В. Черчиль)
 Циклова комісія землевпорядних дисциплін має чітко сформульовані цілі, які відповідають стратегії діяльності Кам’янець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій. Основною формою роботи є розробка заходів, спрямованих на здійснення якісної підготовки фахівців і чітку організацію освітнього процесу. Позиції і рекомендації стейкхолдерів, зокрема, роботодавців та академічної спільноти, визначають цілі та програмні результати навчання, які враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, регіонального та галузевого контексту, готовність роботодавців до подальшої участі в удосконаленні діяльності циклової комісії.

З метою популяризації землевпорядних дисциплін та обміну педагогічним досвідом викладачами періодично проводяться тижні спеціальності, що поєднують різноманітні форми роботи: тренінги, форуми, дебати, дискусії, бесіди, відкриті лекції, круглі столи, майстер-класи тощо.

Викладачі постійно працюють над упровадженням новітніх освітніх технологій та інтерактивних методів навчання в освітній процес, у тому числі використання мультимедійних засобів (презентацій, відео та фото матеріалів), проведення тематичних ігор, регулярно організовують екскурсії студентської молоді до землевпорядних підприємств, установ та організацій, а також сприяють залученню до відкритих лекцій та засідань гуртків з метою набуття студентами-землевпорядниками перших професійних навичок. Інноваційні підходи до навчального процесу дають можливість підготувати конкурентоздатного на ринку праці молодого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра з геодезії та землеустрою – випускника коледжу.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентам-землевпорядникам при проходженні навчальних практик. На яких студенти набувають практичних навиків роботи з сучасними геодезичними приладами.

Колектив циклової комісії систематично працює над підвищенням своєї кваліфікації: викладачі здобувають освіту за суміжними напрямами, є слухачами сертифікаційних програм і курсів, учасниками методичних об’єднань.

Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють виховній роботі, є кураторами студентських груп, регулярно організовують екскурсії для студентів коледжу, зустрічі з митцями, перегляди кінофільмів, дбають про всебічний розвиток майбутніх фахівців тощо.

Постійне вдосконалення навчально-виховного процесу спрямованого на якісну підготовку майбутніх фахівців у сфері геодезії та землеустрою, органічне поєднання навчання і виховання творчої особистості – це спільні турботи й інтереси, які об’єднують колектив викладачів та студентів спеціальності “Геодезія та землеустрій”.

Обговорення вибіркових дисциплін на засідані ЦК з представниками здобувачів освіти

У всі часи задоволення потреб людини вимагали знань про землю.
Перед землевпорядниками, як конкурентоспроможними фахівцями у багатьох сферах, зараз стоять серйозні завдання, пов’язані з відновленням пошкоджених територій і забруднених ґрунтів, охороною та раціональним використанням земель, ефективним управлінням земельними ресурсами, розвитком системи земельного кадастру, оцінкою земель тощо.

Сьогодення від землевпорядників вимагає глибоких знань щодо сучасної законодавчої бази земельного реформування, так як вони є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності; працевлаштовуються на посадах землевпорядників об’єднаних територіальних громад, в галузях економіки, що потребують вирішення земельно-майнових питань, геодезичного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, будівництві доріг, у структурах Збройних сил України тощо.

Освітньо-професійна програма «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – унікальна і ґрунтується на поєднанні права, економіки, інформаційних технологій, землевпорядного проєктування та ГІС, екології та картографування. Адже, в останні десятиріччя у світі відбувається надзвичайно інтенсивний розвиток нових технологій одержання інформації про просторові характеристики об’єктів на поверхні Землі, з поміж яких засоби дистанційного зондування, супутникової навігації, геоінформаційного моделювання, штучного інтелекту тощо. Таким чином, важливість програми підготовки фахівців дозволяє у подальшому зберігати їх конкурентоспроможність на вітчизняному, європейському та глобальному ринках праці.

29 листопада 2023 року відбулись презентації дисциплін вільного вибору для здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.
Голова циклової комісії землевпорядних дисциплін Ігор Вовк ознайомив здобувачів із переліком вибіркових освітніх компонентів на вибір здобувачів освіти.

Викладачі циклової комісії землевпорядних дисциплін Олена Бабінська, Олена Вовк, Наталія Заставна у вигляді презентацій ознайомили здобувачів із метою, завданнями дисцмплін, компетентностями, знаннями та вміннями, які вони здобудуть після вивчення дисциплін вільного вибору.

Із описом дисциплін можна ознайомитися на сайті коледжу за посиланнями:

Шановні здобувачі освіти, ми сподіваємось, що, обравши освітні компоненти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, Ви станете професіоналами землевпорядної служби. Вдалого вибору!

Ігор ВОВК, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін.


З 4 березня по 8 березня в коледжі пройшов тиждень циклової комісії землевпорядних дисциплін.

4 березня, викладач Наталія Заставна на занятті «Комплексне обґрунтування проєктів внутрішньогосподарського землеустрою» обговорила зі студентами групи ЗВ-211 зміст і порядок розробки проєктів для організації територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь та системи сівозмін.


Для студентів групи ЗВ-231 викладач Людмила Кирилюк провела заняття «Геодезія – цікава та перспективна наука», метою якого є ознайомлення з сучасним геодезичним обладнанням, видами геодезичних зйомок та методами ї проведення, що є невід’ємною частиною роботи майбутніх землевпорядників.


На жаль, частиною нашого сьогодення стала війна…

5 березня 2024 року в рамках тижня спеціальності «Геодезія та землеустрій» викладачі Олена Бабінська та Олена Вовк провели тематичну годину, де акцентували увагу на вплив війни на ресурсо-користування та довкілля.

Вирви від авіабомб та артилерійських обстрілів, заміновані території, знищена важка військова техніка, витік нафтопродуктів, випалені ділянки від пожеж, зсуви ґрунту спричинили порушення екосистем, руйнування ландшафтів та знищення родючого шару ґрунтів та їх забруднення.

Проводити землевпорядну роботу для відновлення правового режиму земельних ділянок та просторове планування територій громад доведеться фахівцям у сфері геодезії та землеустрою.


Також 5 березня 2024 року, викладачі спеціальних землевпорядних дисциплін провели
цікавий захід – інтелектуальну гру «Найрозумніший землевпорядник».

За звання найкращого та найрозумнішого знавця фахових дисциплін, у дружній та невимушеній атмосфері, змагалися студенти ІІ та ІІІ курсів спеціальності «Геодезія та землеустрій».


За участь у заході подяками нагороджені студенти:

Нарольський Артур (група ЗВ-211), Фурман Галина (група ЗВ-221) та Медвідь Єлизавета (група ЗВ-221).

ІІІ місце посіла студентка Фенюк Софія (група ЗВ-221).

ІІ місце – студентка Райтаровська Іванна (група ЗВ-211).

А звання «Найрозумніший землевпорядник» заслужено отримала Шатохіна Лілія (група ЗВ-221).

Усі присутні отримали позитивні емоції та незабутні враження, які так необхідні у наш час.

6 березня 2024 року для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» кращі студенти відділення геотехнологій провели науково-практичну конференцію «Впровадження новітніх технологій в галузі геодезії та ведення землеустрою в умовах війни».

Доповідачами були:

студенти групи ЗВ-211: Райтаровська Іванна,

Стець Ліана, Любченко Марина;

студентка групи ЗВ-201 Андрусиник Наталія;

студентка групи МС-201 Колендзян Єлизавета;

студенти групи МС-221: Лук’янова Вікторія, Бойко Галина.


Цей захід виявив науковий і творчий потенціал наших студентів, забезпечив активне спілкування щодо обміну думками, що надалі сприятиме успішному кар’єрному, професійному зросту та підвищенню ефективності самостійної роботи.


Слід зауважити, що студенти спеціальності надіслали тези своїх доповідей для участі у Міжнародній науково-практичній конференції, що проходитиме в Національному університеті біоресурсів та природокористування та у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції в Подільському державному університеті.

Запорукою успішного навчання є здобуття студентами практичних навичок та умінь.

Саме тому метою екскурсії, яка відбулася 7 березня 2024 року, для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» на підприємство «Джафар» є набуття навиків використання сучасного геодезичного обладнання та геоінформаційного програмного забезпечення.

Студенти ознайомилися з видами топографо-геодезичних робіт, що виконує підприємство, проєктами землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, користування чи оренду. Керівник ТзОВ «Джафар» Петро Артнаєв розказав про всі тонкощі професії: польові роботи, камеральну обробку геодезичних вимірювань та значну увагу приділив використанню на виробництві інформаційних технологій для створення проєктів та технічної документації.


Студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» щороку мають можливість проходити технологічну та переддипломну практики на підприємстві та отримувати фахові практичні навики, за що колектив циклової комісії землевпорядних дисциплін висловлює щиру подяку нашому стейкхолдеру.

Щороку у другу суботу березня в Україні відзначається День землевпорядника.

Це свято тих, в чиїх руках сьогодні найбільший і найдорожчий національний скарб, наша святиня і годувальниця – українська земля.

8 березня 2024 року, напередодні свята, Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій вітає працівників землевпорядної служби з професійним святом та висловлює подяку за багаторічну плідну співпрацю з нашим навчальним закладом колективам ПП фірма «Земля», ТзОВ «Кайлас-К», ТзОВ «Альфа Гарант», ТзОВ «Джафар» та Управлінню земельних ресурсів у Кам’янець-Подільському районі та м. Кам’янець-Подільського Головного Управління Держгеокадастру в Хмельницькій області.

Ваш досвід, професійність та любов до рідної землі є запорукою збереження і дбайливого використання земельних ресурсів нашої держави.


Бажаємо Вам нових звершень у справі збереження нашого безцінного багатства у мирній вільній Україні!


РОЗГЛЯД ОПП

НАШІ ВИПУСКНИКИНАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИСВЯТКУЄМО ЮВІЛЕЙ !!!ЗУСТРІЧ ПЕРШОГО ВИПУСКУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ ЧЕРЕЗ 25 РОКІВ !!!УЧАСТЬ В ОНЛАЙН-ТУРНІРІ ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «РУШІЙНІ СИЛИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»ВИХОВНІ ЗАХОДИТИЖДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»ДИПЛОМНЕ ПРОЄКТУВАННЯДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ КОЛЕДЖУ