Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Землевпорядних дисциплін

Головна / Землевпорядних дисциплін

Циклова комісія землевпорядних дисциплін є випусковою для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій і забезпечує викладання фахових дисциплін для неї.

Циклова комісія землевпорядних дисциплін забезпечує зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки спеціалістів, визначені системою стандартів освіти.

Основна мета роботи циклової комісії: забезпечення якісної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з геодезії, землевпорядного проектування, земельного права, земельного кадастру, та виховання високоморальної, всебічно розвиненої особистості.

Основна мета роботи циклової комісії:

 • формування знань, умінь та навичок студентів у галузі геодезії та землеустрою на рівні діючих стандартів освіти;
 • створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і технологій;
 • розвиток у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;
 • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи;
 • профорієнтаційна робота.
 • Гурткова робота:

   1. Гурток «Геодезист», керівник Кирилюк Л.В.
   2. Гурток «Фотограмметрист», керівник Вовк І.Д.
   3. Гурток «Кресляр», керівник Вовк О.В.
   4. Гурток «Землевпорядне проектування», керівник Заставна Н.Ф.

  Конференції,  семінари, круглі столи:

  • Онлайн-турнір для учнівської та студентської молоді «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в сучасних умовах» (Державний біотехнологічний університет, м. Харків, травень 2022р.)
  • Міжнародний форум «Впровадження освітніх інновацій для реалізації формули успіху: «роботодавець + заклад освіти = кваліфікований фахівець», 23 січня 2020р.

  Публікації та інша методична робота викладачів:

  • Вовк І.Д. Методична розробка «Формування професійної компетенції майбутніх землевпорядників в процесі вивчення фахових дисциплін» – 2017.
  • Вовк І.Д. Методичні вказівки для проходження виробничих практик (технологічна, переддипломна) – 2017.
  • Вовк І.Д. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – 2019.
  • Вовк І.Д. Методична розробка «Формування професійної компетенції майбутніх землевпорядників в процесі вивчення фахових дисциплін» – 2022.
  • Бабінська О.В. Методична розробка «Встановлення та вивчення міжпредметних зв’язків при виконанні курсового проекту з дисципліни «Землевпорядне проектування» – 2016.
  • Бабінська О.В. Електронний підручник з дисципліни «Земельний кадастр» для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – 2018.
  • Бабінська О.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи картографування» – 2019.
  • Бабінська О. В. Методична розробка “Шляхи активізації самостійної та індивідуальної роботи студентів як засіб формування професійних компетентностей майбутніх фахівців землевпорядників” – 2021.
  • Вовк О.В. Методична розробка «Тестові питання для перевірки контрольних знань з дисципліни «Основи меліорації та ландшафтознавства» – 2018.
  • Вовк О.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи меліорації та ландшафтознавства» – 2018.
  • Вовк О.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління земельними ресурсами» – 2018.
  • Вовк О.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій – 2019.
  • Вовк О.В. Методичні вказівки до проведення навчальної практики набуття робітничої професії «Кресляр» – 2020.
  • Вовк О.В. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з основ сільськогосподарського виробництва. – 2021.
  • Заставна Н.Ф. Методичні розробка «Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Землевпорядне проектування» – 2015.
  • Заставна Н.Ф. Методична розробка тестових завдань з дисципліни «Землевпорядне проектування» для студентів III курсу спеціальності. – 2018.
  • Заставна Н.Ф. Методична розробка «Комплексне використання сучасних засобів навчання в реалізації особистісно-орієнтованих технологій при вивченні землевпорядних дисциплін» – 2020.
  • Кухарук А.А. Методична розробка «Запровадження сучасних комп’ютерних технологій в навчальний процес при викладанні дисципліни «Геодезія» – 2015.
  • Кирилюк Л.В. Методична розробка «Блог як перший крок до електронної дистанційної освіти» – 2017.
  • Кирилюк Л.В. Автор блогу «ВІРТУАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ГЕОДЕЗІЇ» https://myqeodezy.blogspot.com – 2017.
  • Кирилюк Л.В. Методична розробка «Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів ІІ курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій» – 2018.
  • Кирилюк Л.В. Методична розробка «Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів ІІІ курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій» – 2018.
  • Кирилюк Л.В. Методична розробка «Щоденник–звіт для проходження навчальної геодезичної практики з «Тахеометричної зйомки» – 2018.
  • Кирилюк Л.В. Методична розробка «Щоденник-звіт для проходження навчальної геодезичної практики з «Нівелювання» – 2018.
  • Кирилюк Л.В. Методична розробка «Формування мотивації до навчання в студентів на заняттях геодезії з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної освіти» – 2019.
  • Кирилюк Л.В. Матеріали з узагальнення педагогічного досвіду на тему: “Формування мотивації до навчання в студентів на заняттях Геодезії з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної освіти» – 2019.